email

Hasło Encyklopedii

Tekst źródłowy

To najprościej mówiąc tekst, który ma być przetłumaczony. Najczęściej to na jego podstawie dokonuje się wyceny tłumaczenia, obliczając liczbę wyrazów lub znaków. Tłumaczowi z założenia nie wolno wprowadzać żadnych zmian w tekście źródłowym.

   24

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: