email

Hasło Encyklopedii

Język źródłowy/docelowy

Inaczej mówiąc jest to język tekstu, który jest oddawany do tłumaczenia oraz język, na który tekst ma być przełożony. Razem języki te stanowią tak zwaną parę językową.

   28

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: