email

Hasło Encyklopedii

Kombinacja językowa

To wszystkie języki, jakimi tłumacz posługuje się zawodowo, przy czym poziom biegłości w tych językach może być różny. Kombinacje językowe pozwalają określić ten poziom przy użyciu odpowiedniej symboliki. Język A to język ojczysty albo równoważny – może być ich więcej niż jeden (np. w przypadku osób dwujęzycznych). Tłumacz zawsze używa tego języka podczas przekładu ustnego. Języki B to takie, którymi tłumacz posługuje się aktywnie, czyli potrafi tłumaczyć z nich i na nie. Natomiast języki C to języki znane biernie, co znaczy, że można tłumaczyć z nich na język A, ale nie na odwrót.

   26

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: