email

Hasło Encyklopedii

Bilingual proofreading

To korekta dwujęzyczna polegająca na weryfikacji poprawności merytorycznej i językowej tłumaczenia w zestawieniu z tekstem źródłowym. Jest to wnikliwa analiza porównawcza tekstu docelowego zapewniająca jak najlepsze oddanie tekstu źródłowego.

   28

Autor:

Majka Maćkowska

09.03.2023

Warto przeczytać: