email

Hasło Encyklopedii

Tłumaczenie a vista

Proces, w którym tłumaczenie wykonywane jest ustnie, na bieżąco, z dokumentu pisemnego. Najczęściej stosowane w oficjalnych sytuacjach. Taka forma jest uznawana za trudniejszą zarówno od pisemnego, jak i ustnego tłumaczenia, ponieważ charakterystyka tych dwóch metod jest znacznie inna, co sprawia problemy przy tej „hybrydowej” formie tłumaczenia. Mimo ułatwienia w formie tekstu pisemnego, gdzie unika się problemu związanego z niedosłyszeniem słowa, tłumacz nie ma możliwości korzystania ze słowników. Dodatkowo nie ma zazwyczaj czasu na dokładne zapoznanie się z tekstem.

   40

Autor:

Majka Maćkowska

11.03.2023

Warto przeczytać: