email

Hasło Encyklopedii

Tłumaczenie szeptane

Rodzaj tłumaczenia ustnego. Podobnie jak w przypadku tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenie szeptane odbywa się jednocześnie z wypowiedzią prelegenta, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnego tłumaczenia symultanicznego, nie wymaga ono zastosowania specjalistycznego sprzętu. Podczas tłumaczenia szeptanego nie korzysta się z kabin. Zamiast tego tłumacz znajduje się obok słuchacza lub słuchaczy i na bieżąco tłumaczy wypowiedzi ściszonym głosem (stąd nazwa „tłumaczenie szeptane”).

   25

Autor:

Majka Maćkowska

30.01.2023