email

Hasło Encyklopedii

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne to kategoria tłumaczeń odbywających się zazwyczaj w czasie rzeczywistym. Głównie dzielimy je na dwa rodzaje – symultanicznych i konsekutywnych. Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacz mówi jednocześnie z mówcą, korzystając z kabin połączonych z zestawami słuchawkowymi (np. na konferencji) lub w ramach tzw. „tłumaczenia szeptanego”, szepcząc tłumaczenie do ucha słuchacza. Tymczasem tłumaczenie konsekutywne polega na podziale wypowiedzi na części (jedno lub kilka zdań), zostawiając tłumaczowi czas na wykonanie tłumaczenia, po czym następuje kolejny fragment wypowiedzi.

   27

Autor:

Filip

19.02.2023