email

Aktualności

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze – czym się różnią?

Przed zleceniem przekładu dokumentu o tematyce prawnej, warto najpierw sprawdzić, który rodzaj usługi będzie w konkretnej sytuacji niezbędny. Tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze różnią się od siebie. Choć brzmienie tych nazw jest bardzo podobne, to w praktyce decyzja o wyborze jednego z tych dwóch rodzajów tłumaczeń może mieć kluczowe znaczenie. Język prawny znacząco różni się bowiem od języka prawniczego.

Tłumaczenia prawne – na czym polegają?

Tłumaczenia prawne są to przekłady dokumentów, które ustanawiają prawo. Dotyczy to zatem m.in.: konstytucji, aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń, uchwał, dyrektyw, umów, dokumentów urzędowych czy aktów notarialnych. Język prawny jest bardzo formalny, a faktyczny sens napisanych nim dokumentów może być niezrozumiały dla osób niebędących ekspertami w danej dziedzinie prawa. 

Czym są tłumaczenia prawnicze?

Tłumaczenia prawnicze są realizowane wtedy, gdy przekładu wymagają dokumenty nie tworzące, ale opisujące lub objaśnianie prawo. Zaliczyć do nich można np.: opinie prawne, komentarze do wyroków sądowych, podręczniki akademickie czy książki i artykuły prawnicze. Język prawniczy jest mniej sformalizowany niż język prawny, ale i on może być niezrozumiały dla czytelnika nieposiadającego wiedzy prawnej.

Kto może wykonywać tłumaczenia prawne i prawnicze?

Ze względu na specyfikę tłumaczeń prawnych, zazwyczaj wymagają one uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Dzięki temu, po uwierzytelnieniu, przekład ma moc prawną, podobnie jak materiał źródłowy. Jest to wtedy tzw. tłumaczenie przysięgłe.

Natomiast tłumaczenia prawnicze nie zawsze muszą być uwierzytelnione i wykonane przez tłumaczy przysięgłych (np. artykuły prawnicze). Na tłumaczenie przysięgłe trzeba jednak zdecydować się w wypadku dokumentów, które będą przedkładane w postępowaniach sądowych oraz przed urzędami i organami państwowymi (np. zaświadczenia). Warto pamiętać, że bez uwierzytelnienia przekładu prawniczego, moc prawną mają wyłącznie materiały źródłowe, czyli oryginalne dokumenty. 

Obydwa te rodzaje tłumaczeń wymagają od tłumacza posiadania wielu specjalistycznych kompetencji. Konieczna jest biegła znajomość języka obcego oraz doświadczenie w przekładach prawnych i prawniczych. Ogromne znaczenie ma także bardzo dobra znajomość systemów prawnych obu krajów. Nie mniej ważna jest znajomość danej dziedziny prawa (wraz z używaną w niej stylistyką i terminologią).

Nie wiesz, czy przekład Twojego dokumentu wymaga uwierzytelnienia? Potrzebujesz tłumaczenia prawnego, prawniczego lub przysięgłego? Prześlij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut! 

Biuro tłumaczeń Tlumaczenia.pl działa od 20 lat, oferując tłumaczenia prawne, prawnicze i przysięgłe w około 40 językach. Współpracujemy z prawie 700 tłumaczami i stosujemy normę ISO 17100 dla tłumaczeń z weryfikacją tekstów. Gwarantujemy pełną poufność i dysponujemy polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla biur tłumaczeń.

  

Autor:

Marysia Jasek

25.04.2023

Powiązane hasła encyklopedii

Warto przeczytać: