email

Hasło Encyklopedii

Tłumaczenie maszynowe

Tłumaczenie maszynowe (Machine Translation, MT), zwane również automatycznym, jest to forma tłumaczenia tekstu najczęściej przy zastosowaniu baz danych i korpusów językowych (przykład: Tłumacz Google, który korzysta ze swoich korpusów stron internetowych). Jakość tłumaczenia jest zależna od złożoności tłumaczonego tekstu oraz objętości baz danych wykorzystywanych przez dany silnik tłumaczeniowy. Coraz częściej eksperymentuje się także z zastosowaniem algorytmów opartych na technologii sztucznej inteligencji.

   43

Autor:

Majka Maćkowska

19.02.2023

Warto przeczytać: