Tłumaczenia ustne

 

Korzyści

Obszerna baza tłumaczy
w tym tłumaczy przysięgłych
Bogate doświadczenie
w realizacji tłumaczeń ustnych

 

O powodzeniu międzynarodowych konferencji, targów, spotkań biznesowych czy negocjacji handlowych często decyduje dokładność tłumaczeń ustnych oraz profesjonalizm osób dokonujących przekładów. W wypadku prywatnych ceremonii nie do przecenienia są fachowość merytoryczna oraz tzw. umiejętności miękkie tłumacza.


W naszym biurze tłumaczeń jesteśmy świadomi wyzwań związanych z tłumaczeniami ustnymi i dużą wagę przykładamy do zachowania najwyższych standardów przed rozpoczęciem (na etapie przygotowań) oraz w czasie trwania tego rodzaju projektów. To dzięki takiemu podejściu otrzymujemy od naszych klientów liczne wyrazy podziękowań za zakończone sukcesem tłumaczenie ustne.

Naszym klientom zapewniamy precyzyjne wyselekcjonowanych tłumaczy ustnych, posiadających nie tylko wiedzę specjalistyczną, ale również dodatkowe predyspozycje:

  • zdolność koncentracji,
  • dobrą pamięć,
  • podzielną uwagę,
  • zdolność zbierania i analizy informacji,
  • kulturę osobistą i obycie,
  • dobrą dykcję,
  • odporność na stres,
  • umiejętności interpersonalne.

 

Uważa się, że tłumaczenie symultaniczne jest jednym z najtrudniejszych typów tłumaczeń ustnych. Osoba dokonująca przekładu pracuje w dźwiękoszczelnej kabinie, słucha wypowiedzi w słuchawkach i jednocześnie tłumaczy je przez mikrofon. Nie ma możliwości uzyskania wyjaśnień lub wsparcia nikogo, z wyjątkiem towarzyszącego jej drugiego tłumacza. A przekład jest odsłuchiwany na ogół przez liczną grupę specjalistów w danej dziedzinie uczestniczących w spotkaniu lub konferencji.

Wiedząc, że tylko bardzo dobry tłumacz symultaniczny poradzi sobie z takim wyzwaniem, dokładamy wszelkich starań, by właściwie dobrać tłumacza do konkretnego wydarzenia, również pod kątem omawianej tematyki. Jesteśmy pewni, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznym szkoleniom, nasi tłumacze są dobrze przygotowywani do tego, by dokonywać wysokiej jakości tłumaczeń symultanicznych.

W tłumaczeniach konsekutywnych (zwanych inaczej tłumaczeniami następczymi) przekład jest dokonywany po zakończeniu części wypowiedzi uczestnika spotkania lub prelegenta. Oznacza to zazwyczaj konieczność zapamiętania i odtworzenia przez tłumacza konsekutywnego od kilku zdań do znacznie dłuższej treści. Ze względu na tę specyfikę, na ogół tłumaczenia konsekutywne są krótsze niż oryginalne kwestie – są podsumowaniem kluczowych punktów, a nie wiernym odtworzeniem wszystkich detali prelekcji.

Znaczenia nabierają więc takie cechy – mocno cenione i pieczołowicie weryfikowane w Itamarze – jak rzetelne przygotowanie do pracy, biegłość merytoryczna, dobra pamięć, zdolności wypowiedzi publicznych oraz umiejętność sporządzania notatek.

W trakcie wydarzeń, w których tylko kilka osób wymaga pomocy tłumacza, pomocni będą nasi specjaliści w zakresie tłumaczeń szeptanych. Są to wysokiej klasy eksperci, którzy wspierają uczestników spotkań w zrozumieniu wypowiedzi ich rozmówców, dokonując nie tylko suchego przekładu treści, ale dostosowując je do specyfiki kultury i języka słuchacza. W tłumaczeniach szeptanych nasi pracownicy nie posiłkują się dodatkowym sprzętem, w pełni bazując jedynie na swoim przygotowaniu merytorycznym, wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione często określane są też jako tłumaczenia ustne przysięgłe lub tłumaczenia ustne sądowe. Niezależnie jednak od nazwy, nie może ich wykonać każdy tłumacz. Wymagają one bowiem znajomości prawa i procedur sądowych, a także posiadania certyfikatu tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione z udziałem naszych specjalistów odbywają się w sądach i trybunałach administracyjnych, w kancelariach prawnych i biurach notarialnych. Obejmują całe postępowania sądowe lub wybrane zeznania składane pod przysięgą. Są elementem m.in. procesów przygotowywania i podpisywania umów lub aktów notarialnych. Z naszych tłumaczeń przysięgłych korzystają tak firmy i instytucje niekomercyjne, jak również osoby prywatne.

Formaty

Przyjmiemy teksty we wszystkich, także niestandardowych formatach:

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .indd, .inx, .ai, .eps, .pdf, .psd, .tiff, .jpg, .gif, .png, .qxd, .qxp, .cdr, .odt, .ods, .odp, .pmd, .dwg, .fm, .ttx

Zobacz obsługiwane formaty

Nasze narzędzia

Szukasz partnera?

Zobacz na jakie Gwarancje możesz liczyć współpracując z nami. 

Możesz im zaufać, ponieważ poważnie podchodzimy do przyjętych zobowiązań.

Dzięki temu od 14 lat stale powiększamy grono zadowolonych i powracających do nas klientów.

Nasze umiejętności zostały sprawdzone przez największe firmy i instytucje krajowe i zagraniczne. Opis wybranych projektów umieściliśmy w dziale Referencje.