email

Aktualności

Tłumaczenia ustne na Zoom, Google Meet oraz Teams – jak się przygotować?

Żyjemy w czasach, gdy codziennością w biznesie stały się spotkania, konferencje, szkolenia czy webinaria. Są one organizowane za pośrednictwem platform takich jak Zoom, Teams czy Google Meet. Gdy wydarzenia te gromadzą uczestników z kilku krajów. Warto z wyprzedzeniem zaplanować udział profesjonalnego biura tłumaczeń, aby zapewnić uczestnikom płynną komunikację.

Platformy służące do przeprowadzania zdalnych rozmów często mają wbudowane swoje własne rozwiązania tłumaczeniowe (np. automatycznie tworzone przekłady ustne lub napisy). Tego rodzaju tłumaczenia maszynowe mają jednak bardzo poważną wadę – nie są ani dokładne, ani wiarygodne. A tymczasem poprawność i precyzja komunikacji są kluczowe, aby podczas zdalnego spotkania skutecznie przekazywać wiedzę czy negocjować warunki współpracy.

W biurze tłumaczeń Itamar Group mamy bogate doświadczenie w realizacji tłumaczeń ustnych podczas spotkań odbywających się m.in. na platformach Zoom, Teams oraz Google Meet. Z prawie 700 tłumaczy z około 40 języków zawsze dobieramy taki zespół do obsługi tłumaczeniowej wydarzenia online, aby zapewnić płynny przebieg spotkania oraz komfort uczestników. 

Oferujemy zarówno tłumaczenia symultaniczne, jak i tłumaczenia konsekutywne, a w razie potrzeby (np. podczas zdalnych zgromadzeń akcjonariuszy) zapewniamy także udział doświadczonych tłumaczy przysięgłych. Korzystamy z rozwiązań, dzięki którym możemy dokonywać profesjonalnych przekładów na odległość na dowolnej platformie konferencyjnej typu Zoom, Teams i Google Meet.

Jak przygotować się do tłumaczenia ustnego na Zoom?

Podczas planowania spotkania na platformie Zoom należy włączyć opcję „Tłumaczenia”. Następnie można przypisać wybranym osobom rolę tłumaczy oraz trzeba oznaczyć ich jako panelistów. Po rozpoczęciu spotkania tłumacze mogą udostępnić własne kanały głosowe dla tłumaczonych języków. Z kolei uczestnicy mogą wybrać kanał w preferowanym języku oraz wyciszyć oryginalny dźwięk, aby nie słyszeć go w tle.  

Tłumaczenia ustne na Teams – jak się przygotować?

Na platformie Teams tłumaczenia ustne włącza się w sekcji nazwanej „Interpretacja języka”. Włączenie tej opcji oraz nadanie tłumaczom roli interpretatorów może odbyć się zarówno przed spotkaniem, jak i w trakcie jego trwania. Podczas spotkania uczestnicy mogą wybierać preferowany język oraz przełączać się między słuchaniem wybranego języka a oryginalnego dźwięku.

Jak przygotować się do tłumaczenia ustnego na Google Meet?

Na platformie Google Meet możliwe jest jedynie tłumaczenie konsekutywne. Polega ono na tym, że przekład jest dokonywany po zakończeniu tłumaczonej wypowiedzi. Aby przygotować się to takiego tłumaczenia ustnego, wystarczy rozpocząć spotkanie na platformie Google Meet oraz przyznać tłumaczowi uprawnienia hosta, czyli gospodarza. Po dołączeniu wszystkich uczestników spotkanie może się rozpocząć, a tłumacz może na bieżąco dokonywać przekładu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Potrzebujesz bezpłatnej wyceny? Skontaktuj się z nami!

   41

Autor:

Marysia Jasek

14.03.2023