Tłumaczenia języka flamandzkiego i niderlandzkiego

Choć język niderlandzki oraz język flamandzki są do siebie niezwykle podobne i często są ze sobą utożsamiane, to w Itamarze dostrzegamy między nimi różnice i jesteśmy w stanie zaoferować zarówno tłumaczenia flamandzkiego, jak też tłumaczenia niderlandzkiego.

 

Język niderlandzki

Język niderlandzki bywa nazywany językiem holenderskim, choć od języka prowincji Holandia w sposób istotny różni go np. wymowa. Język niderlandzki jest językiem urzędowym w Holandii oraz we Flandrii (część Belgii). W tej roli występuje on również w Surinamie, na Arubie i dawnych Antylach Holenderskich.

 

Język flamandzki

Język flamandzki to dialekt języka niderlandzkiego, który jest używany we Flandrii. Od języka niderlandzkiego różni się przede wszystkim fonetyką i leksyką. Nie należy go zatem utożsamiać z językiem niderlandzkim i zamiennie używać tych dwóch nazw, nawet mimo podpisanego między Belgią a Holandią traktatu o unii języka niderlandzkiego.

 

Tłumaczenia

Języki flamandzki oraz niderlandzki odróżnia m.in. słownictwo, co szczególnie widoczne jest w terminologii biznesowej i prawniczej, która stanowi istotny odsetek przekładów realizowanych przez Itamar. Tłumacza zatem dobieramy zawsze do właściwego z tych dwóch języków, a także z uwzględnieniem specyfiki merytorycznej projektu, gwarantując tym samym najwyższą jakość i precyzję przekładu.

Nasi tłumacze języków niderlandzkiego i flamandzkiego to specjaliści z różnych dziedzin: ekonomia, turystyka, nauka, medycyna, informatyka, motoryzacja, produkcja przemysłowa itp. Świetnie radzą sobie nie tylko z tłumaczeniami pisemnymi, ale również z – wymagającymi wysokich umiejętności miękkich – tłumaczeniami ustnymi, np. symultanicznymi czy konsekutywnymi.

By zapytać o wycenę projektu w języku niderlandzkim lub flamandzkim, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub przez formularz dostępny na stronie internetowej.