email

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?


Czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań, gdy klienci – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – potrzebują przekładu oficjalnych dokumentów. W tym artykule prezentujemy więc zestawienie dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe należy wykonać zawsze wtedy, gdy tłumaczony dokument ma po przekładzie utrzymać swoją moc prawną, gdyż będzie przedkładany w formalnych sytuacjach przed organami i instytucjami takimi jak: 

 • sąd, 
 • policja, 
 • prokuratura, 
 • urząd stanu cywilnego, 
 • urząd miasta, 
 • urząd skarbowy, 
 • pracodawca, 
 • bank, 
 • ubezpieczyciel.

Tłumaczenia oficjalnych dokumentów dla osób prywatnych

Gdy w życiu prywatnym potrzebne są oficjalne, mające moc prawną dokumenty w języku obcym, wtedy zawsze potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego wymagają zatem m.in.:

 • dokumenty tożsamości – np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 • pisma niezbędne do otrzymania wizy, pozwolenia na pobyt lub innych dokumentów legalizacyjnych,
 • akty stanu cywilnego – np. akt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu, zgonu,
 • dokumenty prawne i sądowe – np. zaświadczenie o niekaralności, pozew sądowy, wyrok sądowy, testament, pisma sądowe,
 • dokumenty finansowe – np. umowa, polisa ubezpieczeniowa, deklaracja podatkowa,
 • akty notarialne – np. akt zakupu nieruchomości, 
 • dokumenty związane z zatrudnieniem – np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych – np. prawo jazdy, dyplom ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, świadectwo ukończenia kursu lub stażu zawodowego, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu,
 • dokumentacja medyczna – np. wyniki badań, zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie z pracy,
 • dokumenty do pojazdów – np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC.

Tłumaczenia przysięgłe dla firm

Gdy firma działa za granicą, oferuje produkty i usługi klientom zagranicznym lub współpracuje z partnerami z innych krajów, wtedy tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonywane dla wszystkich dokumentów odnoszących się do formalnych aspektów prowadzenia tej części działalności gospodarczej:

 • umowy – np. umowa handlowa, umowa o współpracy, umowa zatrudnienia pracownika, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa spółki,
 • odpisy z rejestrów i zaświadczenia – np. wpis do KRS lub CEiDG, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub VAT UE, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, 
 • pisma sądowe – np. pozew sądowy, decyzja sądowa, wyrok sądowy, umowa porozumienia,
 • dokumenty finansowe – np. bilans, raport finansowy, sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, umowa kredytowa,
 • dokumenty podatkowe – np. faktura, deklaracja podatkowa, 
 • oraz wszelkie inne dokumenty o oficjalnym charakterze – np. pełnomocnictwa, statut spółki, oferty handlowe.

Nie wiesz, czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego czy zwykłego? Chcesz wycenić tłumaczenie przysięgłe Twojego dokumentu? Wyślij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w 30 minut!

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego

Author: Marysia Jasek

Date: 12 maja 2023

Czym są tłumaczenia konsekutywne?


Nieodłącznym elementem każdego biznesu są spotkania. Nie sposób wyobrazić sobie pracy bez wizyt u klientów, negocjacji z partnerami, zgromadzeń akcjonariuszy, webinariów, prezentacji targowych czy branżowych konwentów. A jeśli w grę wchodzi współpraca międzynarodowa, wtedy każde z tych wydarzeń musi być profesjonalnie tłumaczone, aby uczestnicy nie doświadczyli bariery językowej.

Tłumaczenia ustne stają się zatem coraz popularniejsze. Firmy często decydują się na korzystanie z tłumaczeń symultanicznych, zapominając o drugim rodzaju przekładów ustnych – tłumaczeniach konsekutywnych. A w niektórych sytuacjach mogą okazać się one bardzo dobrym wyborem. Czym są tłumaczenia konsekutywne?

Co to jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne bywa też nazywane tłumaczeniem następczym. Polega na tym, że tłumacz dokonuje przekładu dopiero, gdy mówca zakończy część lub całość swojej wypowiedzi. Długość poszczególnych fragmentów może być różna, ale zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut. Taka częstotliwość pozwala tłumaczowi wiernie odtworzyć treść, a jednocześnie zaprezentować wypowiedź z pełnym zrozumieniem jej kontekstu. 

Cechą charakterystyczną tłumaczenia konsekutywnego, która wynika z jego specyfiki, jest brak dosłowności przekładu. Ma to jednak tę zaletę, że tłumacz po wysłuchaniu mówcy może lepiej zaprezentować słuchaczom treść, oferując im poprawną interpretację wywodu.

Tłumaczenie konsekutywne zazwyczaj jest krótsze od pierwotnej wypowiedzi, gdyż przekład powstaje przez skupienie się na najważniejszych informacjach, które są niezbędne do zrozumienia wypowiedzi. Mimo to tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas spotkania, ponieważ tłumacz musi powtórzyć to, co wcześniej powiedział mówca.

Kiedy warto wykorzystać tłumaczenia konsekutywne?

Tłumaczenia konsekutywne bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacjach, gdy przekład jest dokonywany tylko na jeden język, uczestnicy powinni słyszeć wypowiedź mówcy (czyli ważne jest to, żeby tłumaczenie nie nakładało się na prelekcję), a czas spotkania nie narzuca sztywnych i bardzo wąskich ram czasowych.

W biznesie mogą to być zatem m.in. spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje, konferencje, wywiady medialne czy oficjalne przemówienia. Natomiast na gruncie osobistym są to zazwyczaj formalne wydarzenia takie jak ceremonia ślubna czy odczytywanie aktu notarialnego.

W kontekście powyższych przykładów bardzo ważne jest to, że tłumaczenie konsekutywne może mieć charakter tłumaczenia przysięgłego – wtedy przekład kończy się złożeniem przez tłumacza podpisu na urzędowych dokumentach. 

Jakie kompetencje musi mieć tłumacz konsekutywny?

Tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne. Wymagają od tłumacza nie tylko posiadania znajomości języka obcego i przygotowania merytorycznego, ale także idealnej dykcji, dobrej pamięci, odporności na stres i umiejętności koncentracji. Ważną kompetencją w tym wypadku jest także tworzenie notatek za pomocą odpowiednich skrótów czy słów kluczowych. 

Profesjonalny tłumacz konsekutywny to gwarancja wysokiej jakości przekładu, a od tego zależy profesjonalny wizerunek organizatora spotkania. Warto więc zaprosić do współpracy biuro tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w danej branży, tematyce i rodzaju przekładu. 

Organizujesz spotkanie i potrzebujesz tłumaczenia ustnego – konsekutywnego, symultanicznego, a może przysięgłego? Skontaktuj się z nami! Biuro tłumaczeń Itamar Group to profesjonalne tłumaczenia w około 40 językach. Gwarantujemy tłumaczy z doświadczeniem branżowym, a wycenę przygotujemy w zaledwie 30 minut.

Czym są tłumaczenia konsekutywne? Nieodłącznym elementem każdego biznesu są spotkania. Nie sposób wyobrazić sobie pracy bez wizyt u klientów, negocjacji z partnerami, zgromadzeń akcjonariuszy, webinariów, prezentacji targowych czy branżowych konwentów. A jeśli w grę wchodzi współpraca międzynarodowa, wtedy każde z tych wydarzeń musi być profesjonalnie tłumaczone, aby uczestnicy nie doświadczyli bariery językowej. Tłumaczenia ustne stają się zatem coraz popularniejsze. Firmy często decydują się na korzystanie z tłumaczeń symultanicznych, zapominając o drugim rodzaju przekładów ustnych – tłumaczeniach konsekutywnych. A w niektórych sytuacjach mogą okazać się one bardzo dobrym wyborem. Co to jest tłumaczenie konsekutywne? Tłumaczenie konsekutywne bywa też nazywane tłumaczeniem następczym. Polega na tym, że tłumacz dokonuje przekładu dopiero, gdy mówca zakończy część lub całość swojej wypowiedzi. Długość poszczególnych fragmentów może być różna, ale zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut. Taka częstotliwość pozwala tłumaczowi wiernie odtworzyć treść, a jednocześnie zaprezentować wypowiedź z pełnym zrozumieniem jej kontekstu. Cechą charakterystyczną tłumaczenia konsekutywnego, która wynika z jego specyfiki, jest brak dosłowności przekładu. Ma to jednak tę zaletę, że tłumacz po wysłuchaniu mówcy może lepiej zaprezentować słuchaczom treść, oferując im poprawną interpretację wywodu. Tłumaczenie konsekutywne zazwyczaj jest krótsze od pierwotnej wypowiedzi, gdyż przekład powstaje przez skupienie się na najważniejszych informacjach, które są niezbędne do zrozumienia wypowiedzi. Mimo to tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas spotkania, ponieważ tłumacz musi powtórzyć to, co wcześniej powiedział mówca. Kiedy warto wykorzystać tłumaczenie konsekutywne? Tłumaczenia konsekutywne bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacjach, gdy przekład jest dokonywany tylko na jeden język, uczestnicy powinni słyszeć wypowiedź mówcy (czyli ważne jest to, żeby tłumaczenie nie nakładało się na prelekcję), a czas spotkania nie narzuca sztywnych i bardzo wąskich ram czasowych. W biznesie mogą to być zatem m.in. spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje, konferencje, wywiady medialne czy oficjalne przemówienia. Natomiast na gruncie osobistym są to zazwyczaj formalne wydarzenia takie jak ceremonia ślubna czy odczytywanie aktu notarialnego. W kontekście powyższych przykładów bardzo ważne jest to, że tłumaczenie konsekutywne może mieć charakter tłumaczenia przysięgłego – wtedy przekład kończy się złożeniem przez tłumacza podpisu na urzędowych dokumentach. Jakie kompetencje musi mieć tłumacz konsekutywny? Tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne. Wymagają od tłumacza nie tylko posiadania znajomości języka obcego i przygotowania merytorycznego, ale także idealnej dykcji, dobrej pamięci, odporności na stres i umiejętności koncentracji. Ważną kompetencją w tym wypadku jest także tworzenie notatek za pomocą odpowiednich skrótów czy słów kluczowych. Profesjonalny tłumacz konsekutywny to gwarancja wysokiej jakości przekładu, a od tego zależy profesjonalny wizerunek organizatora spotkania. Warto więc zaprosić do współpracy biuro tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w danej branży, tematyce i rodzaju przekładu. Organizujesz spotkanie i potrzebujesz tłumaczenia ustnego – konsekutywnego, symultanicznego, a może przysięgłego? Skontaktuj się z nami! Czym są tlumaczenia konsekutywne

Author: Marysia Jasek

Date: 31 marca 2023

Ile kosztuje tłumaczenie i od czego zależy jego cena?


Jednym z pierwszych pytań, które zazwyczaj słyszymy od naszych klientów, jest właśnie to: „Ile kosztuje tłumaczenie?”. Niestety odpowiedź na to pytanie zależy od kilku elementów, ponieważ każdy przekład jest inny. Od czego więc zależy cena za tłumaczenie?

W biurze tłumaczeń Itamar Group, gdy możemy zobaczyć dokument wymagający przekładu, wtedy jesteśmy w stanie podać konkretną cenę za tłumaczenie nawet w 30 minut. W pozostałych wypadkach wycena zależy od opisanych poniżej parametrów tłumaczenia.

Cena za tłumaczenie zależy od konfiguracji językowej

Najtańsze tłumaczenia są w najpopularniejszych językach europejskich, np. angielski, niemiecki czy hiszpański. Droższe są projekty, które biura tłumaczeń realizują w rzadziej używanych językach, np. islandzki, duński czy niderlandzki. Zaś najwyższe koszty wiążą się z przekładami w niszowych językach pozaeuropejskich. Mowa tu o alfabecie innym niż łaciński, np. języki afrykańskie czy azjatyckie.

W Itamar Group oferujemy tłumaczenia w konfiguracjach aż 40 języków z całego świata!

Cena za tłumaczenie wynika z długości i formatu dokumentu

W wypadku tłumaczeń pisemnych biura tłumaczeń zazwyczaj dokonują wyceny na podstawie liczby tzw. stron obliczeniowych (tj. 1800 znaków ze spacjami dla tłumaczeń zwykłych, a 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń przysięgłych). Znaczenie ma również format dokumentu. Najtańsze będą przekłady na podstawie plików edytowalnych, ponieważ nie wymagają one przepisywania tekstu z materiału źródłowego.

W wypadku tłumaczeń ustnych zwykle stosuje się stawkę godzinową, która zależy m.in. od rodzaju i długości tłumaczenia, tematu przekładu oraz miejsca realizacji usługi translatorskiej.

W Itamar Group przygotowujemy wycenę na podstawie materiałów źródłowych, a nie długości przekładu, więc ostateczna cena za tłumaczenie jest znana już na etapie zlecania usługi!

Cena przekładu jest uzależniona od rodzaju tłumaczenia

Istnieje wiele różnych rodzajów tłumaczeń – m.in. zwykłe, przysięgłe, ustne, pisemne, specjalistyczne, symultaniczne i konsekutywne. Każde z nich wymaga od tłumacza innych kompetencji i uprawnień zawodowych, a także poświęcenia na projekt różnej ilości czasu. Dlatego każdy rodzaj przekładu ma inny cennik, a najdroższe zazwyczaj są tłumaczenia przysięgłe i specjalistyczne.

W Itamar Group współpracujemy z prawie 700 doświadczonymi tłumaczami, w tym tłumaczami przysięgłymi i ekspertami branżowymi (od biznesu czy prawa, przez przemysł czy medycynę, po bardzo niszowe dziedziny)!

Cena za tłumaczenie ekspresowe

Każdy rodzaj przekładu może zostać wykonany nie tylko w trybie normalnym, ale także ekspresowym. Tryb ekspresowy to przekład w ciągu 24 lub 48 godzin od podpisania umowy. Zasada jest w tym wypadku prosta: im krótszy termin realizacji, tym wyższa cena.

W Itamar Group cenimy czas naszych klientów – wycenę przygotowujemy w zaledwie 30 minut, a tłumaczenia możemy zrealizować nawet w ciągu tego samego dnia!

Cena za obsługę tłumaczeniową przy stałej współpracy

Wyjątkową sytuacją dla każdego biura tłumaczeń jest stała współpraca w obszarze realizacji usług translatorskich. Im więcej będzie realizowanych usług dla jednego klienta, tym jednostkowa cena za tłumaczenie może być korzystniejsza.

W Itamar Group przy stałej współpracy zawsze gwarantujemy atrakcyjne stawki przez dłuższy czas! Chcesz dowiedzieć się, ile będzie kosztowało Twoje tłumaczenie? Wyślij nam zapytanie, a odpowiemy Ci najpóźniej w pół godziny!

Jaka jest cena za tłumaczenie i od czego zależy?

Author: Marysia Jasek

Date:

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?


Tłumaczenie przysięgłe jest to szczególny rodzaj tłumaczenia specjalistycznego, które jest wymagane, gdy opracowywane są oficjalne dokumenty posiadające moc prawną, którą muszą zachować także po przekładzie. W takich sytuacjach nie wystarczy tłumaczenie zwykłe. Konieczne jest zaangażowanie tłumacza przysięgłego, który m.in. opatrzy przekład swoim podpisem i oświadczeniem o zgodności z dokumentem źródłowym. 

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

Jeśli potrzebne jest tłumaczenie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, warto pamiętać o tym, że określenie „tłumaczenie przysięgłe” jest nazwą potoczną. W formalnym nazewnictwie wprowadzonym przez ustawę o zawodzie tłumacza stosuje się termin „tłumaczenie poświadczone”. Szukając tłumacza przysięgłego, można używać jeszcze innego, powszechnie używanego określenia: „tłumaczenie uwierzytelnione”.

Tłumaczenie przysięgłe pisemne

W wypadku osób fizycznych tłumaczenie przysięgłe pisemne jest potrzebne np. po sprowadzeniu samochodu z zagranicy, przy zawieraniu małżeństwa z obcokrajowcem lub przed podjęciem pracy w innym kraju. Przykładowymi dokumentami tego rodzaju są:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość – np. dowód osobisty, paszport,
 • akty stanu cywilnego – np. akt urodzenia, akt zawarcia związku małżeńskiego, akt zgonu,
 • akty notarialne – np. akt zakupu nieruchomości, 
 • pisma prawne i sądowe – np. zaświadczenie o niekaralności, wyrok sądowy, testament,
 • dokumenty finansowe – np. umowa, polisa ubezpieczeniowa, 
 • dokumenty do pojazdów – np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC,
 • zaświadczenia o kwalifikacjach – np. prawo jazdy, dyplom uczelni wyższej, świadectwo ukończenia kursu,
 • dokumentacja medyczna – np. wyniki badań, zaświadczenie lekarskie.

Tłumaczenia uwierzytelnione realizowane dla klientów instytucjonalnych dotyczą wszystkich formalnych aspektów działalności danej organizacji. Mogą to być dokumenty takie jak:

 • umowy – np. umowa spółki, umowa o współpracy,
 • odpisy z rejestrów – np. KRS, CEiDG,
 • zaświadczenia o nadaniu numerów REGON czy VAT UE,
 • pisma sądowe – np. decyzja lub wyrok sądowy,
 • zaświadczenia urzędowe – np. ZUS, urząd skarbowy,
 • inne – np. faktury, pełnomocnictwa, statut spółki.

Tłumaczenie przysięgłe ustne

Zdarzają się również okoliczności, w których tłumaczenie przysięgłe musi być wykonane w formule ustnej. Dotyczy to oficjalnych sytuacji takich jak zawieranie związku małżeńskiego, odczytywanie aktu notarialnego czy składanie zeznań, gdy jedna z osób odgrywających oficjalną rolę nie posługuje się danym językiem. Jednak nawet wtedy tłumaczenie ustne przysięgłe kończy się na formie pisemnej – tłumacz potwierdza dokonanie przekładu uwierzytelnionego podpisem składanym na wszystkich dokumentach urzędowych, które są wymagane w danej sytuacji.

Chcesz upewnić się, że potrzebujesz właśnie tłumaczenia przysięgłego? Potrzebujesz wycenić tłumaczenie? Skontaktuj się z nami!

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Author: Marysia Jasek

Date: 15 lutego 2023

Tłumaczenie zwykłe, a tłumaczenie przysięgłe


Przed zleceniem przekładu zawsze należy najpierw zastanowić się, czy potrzebne będzie tłumaczenie zwykłe czy tłumaczenie przysięgłe. Dla osób niezwiązanych z branżą translatorską te pojęcia mogą być niejasne, a decyzja bywa trudna. Poniżej wyjaśniamy więc kluczowe aspekty tego zagadnienia.

Co to są tłumaczenia zwykłe?

Tłumaczenia zwykłe określamy również nieprzysięgłymi. Nie mają charakteru formalnych dokumentów, więc nie wykorzystuje się ich w procedurach realizowanych przez organy i instytucje państwowe. Nie muszą mieć formy pisemnej, więc tłumacz może dostarczać je online. Może je wykonać każda osoba, która zna język obcy i zasady dokonywania przekładów. W wypadku tłumaczenia zwykłego, tłumacz nie ma obowiązku opatrywania go pieczęcią i podpisem. Realizacja nie uwzględnia zaświadczania o jego zgodności z dokumentem źródłowym. 

Co to są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe są określane także jako poświadczone lub uwierzytelnione. Ten rodzaj przekładu zawsze musi być przygotowany w formie pisemnej z podpisem, pieczęcią i zaświadczeniem tłumacza. Zaświadczenie potwierdza zgodność przekładu z dokumentem źródłowym. Tłumaczenia przysięgłe wykonuje zawsze tłumacz przysięgły zaprzysiężony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Co ważne, w razie niestarannego lub niekompetentnego wykonania przekładu przysięgłego, to tłumacz ponosi odpowiedzialność.

Co łączy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe?

Tłumacze mogą realizować obydwa rodzaje tłumaczeń w każdym języku i z każdej tematyki. Obydwa powinny być przygotowywane przez tłumaczy o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy. W Itamar Group zawsze dbamy o to, aby obydwa rodzaje przekładów były wysokojakościowe, poprawne językowo i realizowane terminowo.

Czym różnią się tłumaczenia zwykłe od przysięgłych?

Tłumaczenia zwykłe od przysięgłych odróżniają m.in. wymagania formalne i zakres odpowiedzialności tłumacza. Aby móc wykonywać przekłady przysięgłe, tłumacz musi mieć odpowiednie uprawnienia i być wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Taki spis prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę te różnice, w Itamar Group współpracujemy z prawie 700 doświadczonymi tłumaczami z około 40 języków. Wielu z nich to tłumacze przysięgli.

Kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenia zwykłe są wystarczające, gdy dokumenty nie mają charakteru formalnego i nie będą przedkładane przed instytucjami lub organami państwowymi. Klienci zlecają je zazwyczaj, gdy przekładu wymagają np. artykuły, książki, ulotki, katalogi, strony internetowe, instrukcje i materiały przeznaczone do użytku prywatnego.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane, gdy przekładane materiały będą wykorzystywane do celów procesowych, urzędowych, prawnych lub finansowych. Ma zastosowanie w dokumentach przeznaczonych m.in. dla sądów, policji, prokuratury, urzędów (np. skarbowego i stanu cywilnego), banków oraz ubezpieczycieli. Oto zaledwie kilka przykładów: akty notarialne, umowy, pisma sądowe, dokumenty potwierdzające tożsamość i dokumentacja medyczna.

Tłumaczenia zwykłe, a tłumaczenia przysięgłe

Author: Marysia Jasek

Date: