email

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego?


Tłumaczenie techniczne to rodzaj przekładu, który w branży jest uważany za jeden z trudniejszych typów translacji. Wynika to z tego, że dokonujący ich tłumacz musi nie tylko posiadać kompetencje translatorskie i językowe, ale również biegle posługiwać się terminologią branżową i mieć doświadczenie w naukach technicznych. A przy tym, niejednokrotnie to właśnie od jakości przekładów technicznych zależy być albo nie być firmy na arenie międzynarodowej.

Konsekwencje błędnego lub niedokładnego tłumaczenia technicznego mogą być niezwykle poważne – również na gruncie odpowiedzialności prawnej firmy. Przed zleceniem tłumaczenia technicznego, warto więc upewnić się, czy dany dokument wymaga tego rodzaju przekładu.

Kiedy trzeba zdecydować się na tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenie techniczne jest niezbędne zawsze wtedy, gdy przekładu wymagają dokumenty o charakterze technicznym przygotowane z użyciem fachowej terminologii. Zazwyczaj są to dokumenty związane z technologią, techniką, produkcją, przemysłem lub nauką. Są to m.in.:

 • instrukcje obsługi, 
 • podręczniki użytkowania,
 • instrukcje montażu,
 • książki serwisowe,
 • procedury produkcyjne,
 • instrukcje bezpieczeństwa,
 • kosztorysy i harmonogramy,
 • karty bezpieczeństwa,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • specyfikacje techniczne, 
 • dokumenty patentowe, 
 • dokumenty samochodowe,
 • dokumenty maszyn i urządzeń,
 • schematy techniczne,
 • rysunki techniczne, 
 • dokumenty AutoCAD,
 • deklaracje zgodności, 
 • dokumentacje DTR,
 • dokumenty przetargowe,
 • publikacje techniczne i naukowe,
 • normy techniczne,
 • certyfikaty jakości.

Tłumaczenia techniczne stanowią dużą część przekładów realizowanych przez biuro tłumaczeń Itamar Group, a zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi wciąż rośnie. Tak duże zainteresowanie tym rodzajem tłumaczeń w naszym biurze translatorskim wynika przede wszystkim z tego, że jest to jedna z naszych specjalizacji, a wśród naszych klientów jest bardzo wiele firm reprezentujących branże techniczne.

Mieliśmy przyjemność realizować tłumaczenia techniczne w kombinacjach około 40 języków dla branż takich jak IT, oprogramowanie, elektronika, automatyka, energetyka, metalurgia, wydobycie, motoryzacja, transport przemysł maszynowy, chemiczny, budowlany, a także wiele innych. W razie potrzeby, nasi tłumacze i korektorzy współpracują także z naszymi sprawdzonymi, zaufanymi konsultantami merytorycznymi.

Wyślij nam swój dokument, a wycenę tłumaczenia technicznego otrzymasz w 30 minut!

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego

Author: Marysia Jasek

Date: 12 maja 2023

Czym jest transkreacja i kiedy jest potrzebna?


W branży translatorskiej bardzo ważna jest dokładność przekładu, ponieważ często to właśnie ona świadczy o wysokiej jakości. Zazwyczaj chodzi przecież o to, aby tłumaczenie możliwie najwierniej odwzorowywało oryginał. 

Są jednak sytuacje, gdy skuteczność komunikacji w języku obcym zależy nie od precyzji przekładu, ale od odpowiedniego wpływu treści na odbiorcę. Niektóre teksty powinny być więc nie tłumaczone, ale pisane od nowa na podstawie oryginału. I wtedy w grę wchodzi transkreacja.

Czym jest transkreacja?

Określenie „transkreacja” powstało poprzez połączenie słów „translacja” (czyli tłumaczenie) i „kreacja” (czyli tworzenie). Nazwa ta świetnie wyjaśnia proces, który się pod nią kryje – proces kreatywnego przekładu treści z zachowaniem emocji, stylu, kontekstu i wydźwięku tekstu źródłowego. Transkreacja polega na zrozumieniu oryginału i towarzyszących mu emocji, a następnie stworzeniu nowego tekstu, który wywoła ten sam efekt. 

Czym transkreacja różni się od tłumaczenia?

Tłumaczenie ma na celu zakomunikowanie treści zawartej w tekście źródłowym. Natomiast transkreacja ma za zadanie wzbudzić te same emocje i reakcje, co oryginał. Tłumaczenie ma więc strukturę i styl takie same, jak materiał bazowy. Zaś przy transkreacji końcowy tekst może odbiegać od oryginału, ponieważ ma być przede wszystkim dobrze dopasowany do grupy docelowej.  

Kiedy zdecydować się na transkreację, a kiedy na tłumaczenie?

Gdy precyzja przekładu ma kluczowe znaczenie, wtedy potrzebne jest tłumaczenie (często specjalistyczne). Dotyczy to tekstów np. biznesowych, prawnych, technicznych czy medycznych. Gdy jednak emocje i wydźwięk są znacznie ważniejsze niż dokładne odwzorowanie tekstu, wtedy warto zdecydować się na transkreację: 

 • w marketingu – np. reklamy, bannery, nazwy produktów, strony internetowe, treści do mediów społecznościowych;
 • w dziedzinach związanych ze sztuką – np. wiersze, utwory muzyczne;
 • w branży rozrywkowej – np. gry komputerowe, filmy, grafiki. 

Komu zlecić transkreację?

Transkreacja wymaga innych kompetencji niż tłumaczenie. Bardzo dobrej znajomości języka obcego musi towarzyszyć spora kreatywność, wrażliwość językowa, lekkie pióro, a także znajomość niuansów językowych, skojarzeń słownych oraz różnic kulturowych. 

Często transkreacja wymaga współpracy kilku ekspertów – transkreatora, tłumacza, copywritera, korektora, grafika, a czasem nawet konsultanta. Warto więc rozważyć współpracę z profesjonalnym biurem tłumaczeń, które ma odpowiednie doświadczenie, niezbędne zasoby techniczne i sprawdzony zespół specjalistów.

Nie wiesz, czy Twój dokument wymaga tłumaczenia czy transkreacji? Chcesz mieć pewność, że Twój tekst w języku obcym zostanie profesjonalnie przygotowany? Skorzystaj z naszego 20-letniego doświadczenia w branży translatorskiej – wyślij nam swój dokument, a my sprawdzimy, która usługa sprawdzi się najlepiej i przygotujemy wycenę w zaledwie 30 minut!

Co to jest transkreacja i kiedy jest potrzebna

Author: Marysia Jasek

Date:

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?


Czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań, gdy klienci – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – potrzebują przekładu oficjalnych dokumentów. W tym artykule prezentujemy więc zestawienie dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe należy wykonać zawsze wtedy, gdy tłumaczony dokument ma po przekładzie utrzymać swoją moc prawną, gdyż będzie przedkładany w formalnych sytuacjach przed organami i instytucjami takimi jak: 

 • sąd, 
 • policja, 
 • prokuratura, 
 • urząd stanu cywilnego, 
 • urząd miasta, 
 • urząd skarbowy, 
 • pracodawca, 
 • bank, 
 • ubezpieczyciel.

Tłumaczenia oficjalnych dokumentów dla osób prywatnych

Gdy w życiu prywatnym potrzebne są oficjalne, mające moc prawną dokumenty w języku obcym, wtedy zawsze potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego wymagają zatem m.in.:

 • dokumenty tożsamości – np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 • pisma niezbędne do otrzymania wizy, pozwolenia na pobyt lub innych dokumentów legalizacyjnych,
 • akty stanu cywilnego – np. akt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu, zgonu,
 • dokumenty prawne i sądowe – np. zaświadczenie o niekaralności, pozew sądowy, wyrok sądowy, testament, pisma sądowe,
 • dokumenty finansowe – np. umowa, polisa ubezpieczeniowa, deklaracja podatkowa,
 • akty notarialne – np. akt zakupu nieruchomości, 
 • dokumenty związane z zatrudnieniem – np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych – np. prawo jazdy, dyplom ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, świadectwo ukończenia kursu lub stażu zawodowego, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu,
 • dokumentacja medyczna – np. wyniki badań, zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie z pracy,
 • dokumenty do pojazdów – np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC.

Tłumaczenia przysięgłe dla firm

Gdy firma działa za granicą, oferuje produkty i usługi klientom zagranicznym lub współpracuje z partnerami z innych krajów, wtedy tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonywane dla wszystkich dokumentów odnoszących się do formalnych aspektów prowadzenia tej części działalności gospodarczej:

 • umowy – np. umowa handlowa, umowa o współpracy, umowa zatrudnienia pracownika, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa spółki,
 • odpisy z rejestrów i zaświadczenia – np. wpis do KRS lub CEiDG, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub VAT UE, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, 
 • pisma sądowe – np. pozew sądowy, decyzja sądowa, wyrok sądowy, umowa porozumienia,
 • dokumenty finansowe – np. bilans, raport finansowy, sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, umowa kredytowa,
 • dokumenty podatkowe – np. faktura, deklaracja podatkowa, 
 • oraz wszelkie inne dokumenty o oficjalnym charakterze – np. pełnomocnictwa, statut spółki, oferty handlowe.

Nie wiesz, czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego czy zwykłego? Chcesz wycenić tłumaczenie przysięgłe Twojego dokumentu? Wyślij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w 30 minut!

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego

Author: Marysia Jasek

Date:

Dokumentacja techniczna – tłumaczenia pierwszym krokiem ku rynkom zagranicznym


Planując wejście ze swoją ofertą na rynki zagraniczne, konieczne jest przygotowanie całej dokumentacji technicznej w języku kraju docelowego. Jest to nie lada wyzwanie – tłumaczenia techniczne są jednymi z najtrudniejszych rodzajów przekładu. Wymagają nie tylko kompetencji translatorskich i językowych, ale również ogromnej dokładności, biegłej znajomości terminologii branżowej i dużego doświadczenia dziedzinowego. Z czego składa się dokumentacja techniczna?

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego?

Tłumaczenia techniczne są jednym z typów tłumaczeń specjalistycznych. Są one realizowane w wypadku dokumentów o charakterze technicznym. To m.in. schematy i rysunki techniczne, instrukcje obsługi, karty bezpieczeństwa, specyfikacje, dokumenty patentowe, deklaracje zgodności, dokumentacje DTR czy certyfikaty jakości. 

Specyficzną grupą treści wymagających przekładu technicznego jest dokumentacja techniczna AutoCAD. Jej szczególny charakter wynika z tego, że do tłumaczenia AutoCAD w wypadku bardziej skomplikowanych rysunków jest konieczna umiejętność pracy w programie AutoCAD. Przy prostszych projektach wykorzystywane są specjalne konwertery plików źródłowych na pliki tekstowe. 

Tłumaczenia techniczne wykonywane w biurze tłumaczeń Itamar Group mogą dotyczyć niemal każdej branży i tematyki. Posiadamy bogate doświadczenie i zespół sprawdzonych tłumaczy z około 40 języków, dzięki którym możemy podjąć się projektów dla rynków takich jak IT, oprogramowanie, przemysł maszynowy, przemysł chemiczny, przemysł budowlany, elektronika, automatyka, energetyka, metalurgia, wydobycie, motoryzacja, transport i wiele innych. 

Dokumentacja techniczna – co jest najważniejsze w jej tłumaczeniu?

Dokumentacja techniczna ma specyficzną budowę. Niektóre treści się w niej powtarzają, część lub większość informacji jest zupełnie niezrozumiała dla laika, a informacje ściśle się ze sobą wiążą i muszą tworzyć spójną całość. Najważniejsza jest tu merytoryka, a jakiekolwiek błędy, nieścisłości czy niedopatrzenia są niedopuszczalne. Z tego powodu tłumaczenie techniczne wymaga czegoś znacznie więcej niż kompetencji translatorskich. Każde tłumaczenie techniczne musi wykonać osoba, która jest bardzo dokładna, świetnie zna konkretną dziedzinę i sprawnie posługuje się branżowym słownictwem.

W biurze tłumaczeń Itamar Group dbamy nie tylko o dobór do każdego projektu tłumaczy o odpowiednich kompetencjach. Korzystamy również ze specjalistycznych programów translatorskich typu CAT. Dzięki nim gwarantujemy stosowanie indywidualnych słowników klienta, spójność terminologiczną, szybszy czas realizacji i niższy koszt przekładu. 

Chcesz mieć pewność, że Twoje dokumenty techniczne zostaną precyzyjnie i poprawnie przetłumaczone? Wyślij do nas zapytanie, a przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę – bez żadnych zobowiązań!

Dokumentacja techniczna – tłumaczenia pierwszym krokiem ku rynkom zagranicznym

Author: Marysia Jasek

Date: 3 marca 2023

Jak przygotować pliki dla biura tłumaczeń?


Chcesz uzyskać przekład szybko, w korzystnej cenie i mieć pewność, że nie będzie w nim błędów technicznych wynikających z niewłaściwego przygotowania tekstu źródłowego? Pamiętaj – przygotuj pliki dla biura tłumaczeń zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Pliki edytowalne

To niezwykle ważne, żeby biuro tłumaczeń nie musiało tworzyć pliku na podstawie otrzymanego dokumentu. W przeciwnym wypadku wydłuża się czas realizacji usługi, a tym samym zwiększa koszt przekładu. Upewnij się więc, że przesyłając plik, nie ma on w ustawieniach zablokowanej opcji edycji i kopiowania. 

Pliki tekstowe

Optymalnym formatem dla biura tłumaczeń jest plik tekstowy w programach takich jak MS Word, Libre Office czy WPS Office. Są to pliki z rozszerzeniami typu DOC, RTF, TXT i ODT. Tego rodzaju pliki przyspieszają przekład, a więc pozwalają też obniżyć koszt. Co więcej, tłumacze współpracujący z Itamar Group korzystają z narzędzi CAT, które najdokładniej pracują właśnie na plikach tekstowych.

Pliki w formacie PDF

Jeśli dysponujesz tylko plikiem PDF, też możesz przesłać go do biura tłumaczeń. Warto jednak przed wysłaniem spróbować skopiować tekst z pliku PDF do pliku tekstowego. W ten sposób można sprawdzić, czy po przekopiowaniu tekst nie rozsypuje się.

Gdy plik PDF nie jest skomplikowany graficznie (nie zawiera tabel czy grafik) i nie jest zabezpieczony przed kopiowaniem, nie sprawi tłumaczowi kłopotu. Jednak przekład może mieć inny układ niż plik źródłowy.

Gdy plik PDF składa się z tekstu i elementów graficznych, wtedy będzie wymagał ręcznego przenoszenia graficznej części do pliku tłumaczenia. A gdy przekładu wymaga tzw. zamknięty plik PDF (czyli bez możliwości skopiowania treści), wtedy jedyną opcją jest skorzystanie z konwersji obrazu na tekst za pomocą programu OCR. W obu tych sytuacjach można przygotowanie pliku w wersji edytowalnej wykonać samodzielnie lub przekazać plik PDF do biura tłumaczeń. 

Pliki graficzne i techniczne

Przekładu często wymagają także pliki graficzne i pliki pochodzące ze specjalistycznego oprogramowania projektowego takiego jak AutoCAD. Grafiki można przekazać do biura tłumaczeń w plikach z rozszerzeniami takimi jak JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, PSD, TIFF czy PDF. W biurze tłumaczeń Itamar Group pracujemy również z plikami wymagającymi szczególnej wiedzy i doświadczenia – np. CAD. Jeśli jest to możliwe, warto przygotować także odrębny plik edytowalny zawierający teksty z danej grafiki. 

Pliki ze stringami

Przekład może dotyczyć strony internetowej, aplikacji mobilnej lub oprogramowania (np. do komputera czy maszyny). Wówczas konieczne jest przygotowanie dla biura tłumaczeń plików z tzw. stringami. Są to grupy tekstów lub ciągi znaków, które przetłumaczymy. Mogą to być treści, które wyświetlają się na stronie internetowej, komunikaty z e-commerce, alerty z panelu sterowania maszyną. 

W tym wypadku bardzo ważny jest kontekst, a więc warto dostarczyć tłumaczowi dodatkowe materiały. Mogą to być limity znaków dla każdego z pól, wyjaśnienia merytoryczne, własne słowniki terminologii, listy synonimów, objaśnienia skrótów i instrukcje obsługi.

Pliki dla tłumacza przysięgłego 

Choć tłumaczenie przysięgłe musi mieć formę pisemną (czyli papierową), to plik źródłowy może być dostarczony do biura tłumaczeń w dowolnej formie, np. skanu aktu notarialnego. Warto mieć jednak na uwadze wszystkie wskazane powyżej rekomendacje, gdyż mają one duże znaczenia także w przekładach przysięgłych.

biura tłumaczeń

Author: Marysia Jasek

Date: