email

Aktualności

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań, gdy klienci – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – potrzebują przekładu oficjalnych dokumentów. W tym artykule prezentujemy więc zestawienie dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe należy wykonać zawsze wtedy, gdy tłumaczony dokument ma po przekładzie utrzymać swoją moc prawną, gdyż będzie przedkładany w formalnych sytuacjach przed organami i instytucjami takimi jak: 

 • sąd, 
 • policja, 
 • prokuratura, 
 • urząd stanu cywilnego, 
 • urząd miasta, 
 • urząd skarbowy, 
 • pracodawca, 
 • bank, 
 • ubezpieczyciel.

Tłumaczenia oficjalnych dokumentów dla osób prywatnych

Gdy w życiu prywatnym potrzebne są oficjalne, mające moc prawną dokumenty w języku obcym, wtedy zawsze potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego wymagają zatem m.in.:

 • dokumenty tożsamości – np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 • pisma niezbędne do otrzymania wizy, pozwolenia na pobyt lub innych dokumentów legalizacyjnych,
 • akty stanu cywilnego – np. akt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu, zgonu,
 • dokumenty prawne i sądowe – np. zaświadczenie o niekaralności, pozew sądowy, wyrok sądowy, testament, pisma sądowe,
 • dokumenty finansowe – np. umowa, polisa ubezpieczeniowa, deklaracja podatkowa,
 • akty notarialne – np. akt zakupu nieruchomości, 
 • dokumenty związane z zatrudnieniem – np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych – np. prawo jazdy, dyplom ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, świadectwo ukończenia kursu lub stażu zawodowego, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu,
 • dokumentacja medyczna – np. wyniki badań, zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie z pracy,
 • dokumenty do pojazdów – np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC.

Tłumaczenia przysięgłe dla firm

Gdy firma działa za granicą, oferuje produkty i usługi klientom zagranicznym lub współpracuje z partnerami z innych krajów, wtedy tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonywane dla wszystkich dokumentów odnoszących się do formalnych aspektów prowadzenia tej części działalności gospodarczej:

 • umowy – np. umowa handlowa, umowa o współpracy, umowa zatrudnienia pracownika, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa spółki,
 • odpisy z rejestrów i zaświadczenia – np. wpis do KRS lub CEiDG, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub VAT UE, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, 
 • pisma sądowe – np. pozew sądowy, decyzja sądowa, wyrok sądowy, umowa porozumienia,
 • dokumenty finansowe – np. bilans, raport finansowy, sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, umowa kredytowa,
 • dokumenty podatkowe – np. faktura, deklaracja podatkowa, 
 • oraz wszelkie inne dokumenty o oficjalnym charakterze – np. pełnomocnictwa, statut spółki, oferty handlowe.

Nie wiesz, czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego czy zwykłego? Chcesz wycenić tłumaczenie przysięgłe Twojego dokumentu? Wyślij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w 30 minut!

  

Autor:

Marysia Jasek

12.05.2023

Powiązane hasła encyklopedii

Warto przeczytać: