email

Hasło Encyklopedii

Weryfikacja

Weryfikacja to porównanie tłumaczenia z tekstem źródłowym pod względem merytorycznym (tj. poprawności terminologicznej i rzeczowej, kompletności tekstu, zgodności z wytycznymi) oraz pod kątem językowym, co pozwala na wyeliminowanie błędów gramatycznych, składniowych i stylistycznych. Jest to usługa zbliżona do korekty i często terminy te są używane zamiennie, jednak korekta nie zawsze musi uwzględniać porównanie z tekstem źródłowym.

   31

Autor:

Majka Maćkowska

08.03.2023

Warto przeczytać: