email

Hasło Encyklopedii

Uwierzytelnienie tłumaczenia

Uwierzytelnienie tłumaczenia to proces, w przypadku którego tłumacz przysięgły otrzymuje tekst, który został już przetłumaczony przez kogoś innego, weryfikuje czy jest on spójny i zgodny z tekstem źródłowym, a następnie swoją pieczęcią poświadcza, że tłumaczenie jest poprawne i wiernie odzwierciedla oryginał. Finalny dokument ma taką samą rangę jak tłumaczenia wykonane w całości przez tłumacza przysięgłego.

   49

Autor:

Majka Maćkowska

02.03.2023

Warto przeczytać: