email

Hasło Encyklopedii

Transkreacja

Transkreacja to proces polegający na adaptacji przekazu biorąc pod uwagę intencje autora tekstu, wydźwięk oraz styl. Najczęściej stosowany jest w przypadku treści publikowanych międzynarodowo. Dlatego bardzo istotne jest takie sformułowanie tekstu, by przekraczać różnice kulturowe między odbiorcami.

Dobrym przykładem są międzynarodowe kampanie reklamowe, które są odpowiednio dostosowane dla każdego rynku docelowego. Kolejnym przykładem może być chociażby film Shrek. Żarty, odniesienia kulturowe i historyczne zostały dopasowane i zmienione tak, by rozbawiły widza w danym kraju docelowym. Transkreacja różni się od tłumaczenia tym, że tekst docelowy może odbiegać od źródłowego, pod warunkiem, że zachowana zostanie jego intencja i wydźwięk.

   38

Autor:

Majka Maćkowska

02.03.2023