email

Hasło Encyklopedii

Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione, zwane także przysięgłym lub poświadczonym, może być wymagane w przypadku niektórych oficjalnych dokumentów, takich jak akty prawne, akty notarialne, umowy itp. Wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego, wpisanego do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oficjalny wykaz tłumaczy przysięgłych dostępny jest na stronie Ministerstwa.

   21

Autor:

Filip

30.01.2023