email

Hasło Encyklopedii

Terminologia

To ogół słownictwa i terminów używanych w danej dziedzinie, zwłaszcza nauki lub techniki, lub w węższym znaczeniu, słownictwo specyficzne dla danej branży lub używane w obrębie danej firmy. W celu użycia w tłumaczeniu właściwej terminologii klienci często opracowują własne słowniki, czyli tak zwane glosariusze.

   32

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: