email

Hasło Encyklopedii

Style Guide

To inaczej przewodnik redakcyjny, ujednolicający zasady i reguły stylistyczne, które powinny być stosowane podczas tłumaczenia. Klienci często zawierają w instrukcjach do tłumaczenia taki zbiór wytycznych dotyczących specyficznych wymagań odnoszących się do projektu, który obejmuje elementy, takie jak określone słownictwo, użycie formy grzecznościowej, fragmenty nieprzeznaczone do tłumaczenia itd.

   33

Autor:

Majka Maćkowska

07.03.2023

Warto przeczytać: