email

Hasło Encyklopedii

Strona rozliczeniowa

Podstawowa jednostka rozliczeniowa, na podstawie której wycenia się tłumaczenie oraz szacuje czas potrzebny na wykonanie zlecenia. Ze względu na różne sposoby formatowania, rozmieszczenie tekstu i dodatkowe elementy (np. graficzne) dokumentów przekazanych do wyceny, strony rozliczeniowe oblicza się na podstawie ilości znaków ze spacjami w danym dokumencie. Jedna strona rozliczeniowa to 1800 znaków w przypadku tłumaczeń zwykłych i 1125 w przypadku uwierzytelnionych.

   36

Autor:

Majka Maćkowska

02.03.2023