email

Hasło Encyklopedii

Strona obliczeniowa

To określony sposób ustalania objętości tekstu źródłowego, który ma być przetłumaczony. Określenie objętości tekstu pozwala nam na wykonanie wyceny i podanie terminu realizacji tłumaczenia. Strona obliczeniowa może być określana według ilości słów lub znaków. Nie należy jej mylić ze stroną fizyczną, gdyż objętość strony fizycznej może zależeć od obecności elementów graficznych, tabel, szerokości marginesów, wielkości czcionki itp.

   28

Autor:

Majka Maćkowska

09.03.2023

Warto przeczytać: