email

Hasło Encyklopedii

Segment

Pojedyncza jednostka tekstu w oprogramowaniu CAT. Może to być pojedyncze słowo, podpunkt, fraza, pełne zdanie lub cały akapit, w zależności od używanego oprogramowania oraz wybranych ustawień. Po przetłumaczeniu i zatwierdzeniu segmentu, zostaje on zapisany w pamięci tłumaczeniowej (TM), jeżeli została ona zastosowana w danym projekcie. Proces ten pozwala na wykorzystanie danego tłumaczenia w przyszłości, jeśli zajdzie potrzeba przetłumaczenia segmentu identycznego z tym już zapisanym w pamięci.

   23

Autor:

Majka Maćkowska

30.01.2023