email

Hasło Encyklopedii

Raport QA

Wygenerowany przez specjalne narzędzie, takie jak ApSIC Xbench, lub przez narzędzie CAT dokument wykazujący potencjalne błędy w tłumaczeniu. Wskazywane w raporcie błędy mogą się różnić w zależności od ustawień profilu weryfikacji, ale ogólnie mogą dotyczyć błędnych wartości liczbowych, błędnie zastosowanych znaczników, niespójnych tłumaczeń jednakowych segmentów lub niespójności w tekście źródłowym, powtórzonych słów, podwójnych spacji itp. Takie raporty są bardzo pomocne w pracy tłumacza i korektora i pomagają zapewnić jak najwyższą jakość tłumaczenia.

   30

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: