email

Hasło Encyklopedii

Odpis tłumaczenia uwierzytelnionego

Odpis tłumaczenia to jego duplikat, czyli dodatkowy egzemplarz wydawany przez tłumacza przysięgłego i opatrzony pieczęcią. W odniesieniu do tłumaczeń to samo znaczenie mają terminy wypis lub poświadczona kopia tłumaczenia.

   29

Autor:

Majka Maćkowska

08.03.2023

Warto przeczytać: