email

Hasło Encyklopedii

Monolingual proofreading

Korekta jednojęzyczna to korekta języka docelowego wykonywana bez porównywania tłumaczenia z językiem źródłowym. Zapewnia ona odpowiednią jakość informacyjną i językową tekstu oraz osiągnięcie celu komunikacyjnego. Korekta taka zazwyczaj ma na celu „doszlifowanie” tekstu, aby brzmiał bardziej naturalnie. Jednym z rodzajów korekty jednojęzycznej jest tak zwana korekta okiem eksperta, który skupia całą swoją uwagę na merytorycznej poprawności tekstu.

   37

Autor:

Majka Maćkowska

09.03.2023

Warto przeczytać: