email

Hasło Encyklopedii

Locked segment

Locked segment to zablokowany segment w narzędziu CAT. Segmenty te są zwykle blokowane przez klienta zlecającego tłumaczenie, gdy ich poprawne tłumaczenie już istnieje lub tłumaczenie danego segmentu nie jest potrzebne. Zwyczajowo segmenty te nie podlegają sprawdzeniu ani zapłacie.

   29

Autor:

Majka Maćkowska

09.03.2023

Warto przeczytać: