email

Hasło Encyklopedii

Korpus językowy

Jest to zbiór tekstów, pełniący funkcję bazy danych zarówno na potrzeby badań lingwistycznych (np. badania różnych kontekstów, w których występuje dany wyraz), jak i coraz częściej w metodach uczenia maszynowego. Korpusami zrównoważonymi nazywamy takie, które zawierają próbki tekstów dobrane zgodnie z określonym kluczem – np. według stylu lub okresu powstania tekstu. Korpusem równoległym nazywamy taki, w którym zebrane teksty mają swoje odpowiedniki w co najmniej jednym innym języku.

   33

Autor:

Majka Maćkowska

30.01.2023