email

Hasło Encyklopedii

Kontekst

W odniesieniu do tłumaczeń, kontekst to otoczenie dowolnego tekstu niezbędne do właściwej interpretacji konkretnych wyrazów lub wyrażeń. Jest on o tyle ważny, że wiele słów lub zwrotów może mieć w różnych kontekstach inne tłumaczenie. Dlatego też ważne jest, aby tekst przeznaczony do tłumaczenia był opatrzony jakimś kontekstem, np. opisem tego, w jakim celu będzie użyte tłumaczenie, kto będzie jego odbiorcą, czego dokładnie dotyczy tłumaczony tekst. W węższym znaczeniu tego słowa kontekstem możemy również nazwać sąsiednie zdania lub akapity.

   37

Autor:

Filip

10.03.2023