email

Hasło Encyklopedii

Jednostki rozliczeniowe

Sposób wyceny tekstu do tłumaczenia. W zależności od konkretnego projektu, wycena może być oparta o ilość znaków, słów, wierszy, rozliczenie godzinowe lub w inny, ustalony indywidualnie sposób. Standardową jednostką jeśli chodzi o branżę tłumaczeniową jest tzw. strona rozliczeniowa, obejmująca zwykle 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, choć liczby te mogą się różnić w zależności od indywidualnych ustaleń.

   23

Autor:

Majka Maćkowska

30.01.2023