email

Hasło Encyklopedii

ISO 17100

Norma określająca wytyczne dot. usług tłumaczenia pisemnego, definiująca kluczowe pojęcia z branży, wymogi oraz specyfikacje odnoszące się do usługi tłumaczeniowej, jej uczestników, sposobu zarządzania projektem, wykorzystywanymi technologiami i zasobami, a także przekazywaniem i bezpieczeństwem danych. Norma określa, między innymi, minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji osób zaangażowanych – tłumacza, korektora, kierownika projektu – a także jakie działania należy podjąć na konkretnych etapach świadczenia usługi.

   22

Autor:

Filip

05.02.2023