email

Hasło Encyklopedii

In-country review

Jest to etap procesu tłumaczenia, w którym przetłumaczony tekst po korekcie wraca do klienta w celu weryfikacji przez native speakera, często mieszkającego w regionie lub kraju, w którym tłumaczenie będzie wykorzystywane. Weryfikacja ta jest prowadzona, aby mieć pewność, że użyta terminologia jest odpowiednia dla danego regionu i branży. Jest to szansa na włączenie do procesu tłumaczenia osoby z organizacji, która będzie korzystać z przetłumaczonych dokumentów lub której klienci będą z nich korzystać. To ważny krok, gdyż klienci mogą mieć pewne preferencje dotyczące terminologii lub stylu, w zależności od branży, produktów i kultury firmy.

   32

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: