email

Hasło Encyklopedii

Functional testing

Czyli testowanie funkcjonalne lub testy funkcjonalne, to proces polegający na wstępnym sprawdzeniu aplikacji/programu, aby upewnić się, że w wyniku lokalizacji nie wystąpiły błędy w funkcjach lub wyświetlanych treściach. Testowanie to sprawdza poprawność systemu względem wymagań/specyfikacji funkcjonalnych. Odbywa się ono poprzez dostarczenie odpowiednich danych wejściowych i weryfikację danych wyjściowych względem wymagań funkcjonalnych.

   23

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: