email

Hasło Encyklopedii

Ekwiwalencja

Jest to proces w tłumaczeniu, polegający na takim przekładzie, by zachowany został sens oraz treść tłumaczenia w możliwie najpełniejszy sposób, także przy użyciu innych sformułowań. Dany tekst może zostać przetłumaczony dosłownie, „słowo w słowo”, albo zostać sparafrazowany, jednak nadal zachowując pierwotne znaczenie. Oba te przypadki zawierają się w definicji ekwiwalencji. Dzięki swojemu elastycznemu podejściu, ekwiwalencja uważana jest za najlepszą metodę tłumaczenia przysłów, idiomów, wyrażeń rzeczownikowych i przymiotnikowych, a nawet wyrazów dźwiękonaśladowczych.

   32

Autor:

Majka Maćkowska

10.03.2023

Warto przeczytać: