email

Hasło Encyklopedii

DGT-TM

Oficjalna baza pamięci tłumaczeniowych Komisji Europejskiej, wykorzystywana do tłumaczenia dokumentów Komisji oraz obejmująca wszystkie języki urzędowe UE. Powstała w oparciu o Acquis Communautaire (Dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej), czyli zbioru wszystkich traktatów, umów międzynarodowych, przepisów wydawanych przez organy Unii i nie tylko. Acquis Communautaire uznawany jest za największy na świecie korpus tekstów równoległych (obejmujący te same teksty spisane w wielu językach).

   31

Autor:

Majka Maćkowska

08.03.2023

Warto przeczytać: