email

Tłumaczenia pliku PDF. Jak przygotować dokument dla biura tłumaczeń?


Wiele dokumentów wymagających tłumaczenia ma formę pliku PDF. Zastosowanie tego formatu gwarantuje, że układ tekstu jest niezmienny, czyli każdy czytelnik zobaczy treść w tej samej formie graficznej. Z tego powodu pliki PDF są bardzo chętnie i często wykorzystywane w biznesie. 

Chcąc dokonać tłumaczenia pliku PDF, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura tłumaczeń – takiego, które nie tylko współpracuje ze sprawdzonymi tłumaczami i ma doświadczenie w realizacji danego rodzaju przekładu, ale także dysponuje odpowiednimi narzędziami do konwersji plików i tłumaczenia tekstów.

Krok 1. Sprawdź, czy tekst z pliku PDF można skopiować

Istnieją dwa rodzaje plików PDF – otwarty i zamknięty. Pierwszy z nich umożliwia skopiowanie treści i wklejenie jej do edytora tekstu. Jest to optymalna dla biura tłumaczeń forma pliku PDF, gdyż nie wymaga konwersji obrazu na tekst. Oznacza to, że tłumaczenie może być zrealizowane taniej i szybciej.

Spróbuj skopiować tekst ze swojego pliku PDF do pliku tekstowego (np. MS Word, Libre Office czy WPS Office), aby sprawdzić, czy jest to możliwe oraz czy po przekopiowaniu tekst nie rozsypuje się. Jeśli wszystko się uda, wyślij plik PDF do tłumaczenia. A jeśli napotkasz na problem, możesz albo samodzielnie wykonać krok nr 2, albo przekazać jego realizację do biura tłumaczeń.

Krok 2. Dokonaj konwersji obrazów z pliku PDF na teksty

Zamknięty plik PDF nie daje możliwości skopiowania treści. W takiej sytuacji trzeba skorzystać z oprogramowania typu OCR, które konwertuje obrazy na teksty (np. ABBYY FineReader, SimpleOCR lub TopOCR). Niestety nie zawsze udaje się automatycznie i bezbłędnie przenieść wszystkich treści do pliku tekstowego. Konieczne jest wtedy mozolne, ręczne przepisywanie tekstów, usuwanie ukrytych znaczników, nanoszenie stylów, oznaczanie nagłówków oraz poprawianie układu treści.

W Tlumaczenia.pl przyjmujemy wszystkie rodzaje plików PDF. Nie musisz więc samodzielnie dokonywać konwersji pliku PDF na plik tekstowy oraz spisywać tekstów ze wszystkich grafik, tabel i schematów. Wystarczy, że prześlesz nam swój dokument, a my zajmiemy się całym procesem – od przygotowania pliku dla tłumacza, po realizację i korektę przekładu. 

Tłumaczenie plików PDF w biurze tłumaczeń

Tłumaczenia otwartych i zamkniętych plików PDF są codziennością w Tlumaczenia.pl. Dokonujemy przekładów zwykłych i przysięgłych, zawsze dbając o wysoką jakość, precyzję i terminowość.

 • Dysponujemy specjalistycznymi programami typu OCR, które bardzo dobrze rozpoznają znaki i teksty.
 • Współpracujemy z grafikami, którzy pomagają w procesie konwersji i tworzenia plików graficznych. 
 • Naszych 700 tłumaczy z około 40 języków korzysta z programów translatorskich typu CAT, które przyspieszają przekład i zwiększają jego dokładność.
 • Każde tłumaczenie sprawdza korektor, który poprawia ewentualne niedociągnięcia wynikające ze specyfiki działania programów OCR lub różnic między językami.

Wyślij swój plik PDF do naszego biura tłumaczeń, a wycenę tłumaczenia otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Jak przygotować plik PDF dla biura tłumaczeń

Author: Marysia Jasek

Date: 25 kwietnia 2023

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze – czym się różnią?


Przed zleceniem przekładu dokumentu o tematyce prawnej, warto najpierw sprawdzić, który rodzaj usługi będzie w konkretnej sytuacji niezbędny. Tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze różnią się od siebie. Choć brzmienie tych nazw jest bardzo podobne, to w praktyce decyzja o wyborze jednego z tych dwóch rodzajów tłumaczeń może mieć kluczowe znaczenie. Język prawny znacząco różni się bowiem od języka prawniczego.

Tłumaczenia prawne – na czym polegają?

Tłumaczenia prawne są to przekłady dokumentów, które ustanawiają prawo. Dotyczy to zatem m.in.: konstytucji, aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń, uchwał, dyrektyw, umów, dokumentów urzędowych czy aktów notarialnych. Język prawny jest bardzo formalny, a faktyczny sens napisanych nim dokumentów może być niezrozumiały dla osób niebędących ekspertami w danej dziedzinie prawa. 

Czym są tłumaczenia prawnicze?

Tłumaczenia prawnicze są realizowane wtedy, gdy przekładu wymagają dokumenty nie tworzące, ale opisujące lub objaśnianie prawo. Zaliczyć do nich można np.: opinie prawne, komentarze do wyroków sądowych, podręczniki akademickie czy książki i artykuły prawnicze. Język prawniczy jest mniej sformalizowany niż język prawny, ale i on może być niezrozumiały dla czytelnika nieposiadającego wiedzy prawnej.

Kto może wykonywać tłumaczenia prawne i prawnicze?

Ze względu na specyfikę tłumaczeń prawnych, zazwyczaj wymagają one uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Dzięki temu, po uwierzytelnieniu, przekład ma moc prawną, podobnie jak materiał źródłowy. Jest to wtedy tzw. tłumaczenie przysięgłe.

Natomiast tłumaczenia prawnicze nie zawsze muszą być uwierzytelnione i wykonane przez tłumaczy przysięgłych (np. artykuły prawnicze). Na tłumaczenie przysięgłe trzeba jednak zdecydować się w wypadku dokumentów, które będą przedkładane w postępowaniach sądowych oraz przed urzędami i organami państwowymi (np. zaświadczenia). Warto pamiętać, że bez uwierzytelnienia przekładu prawniczego, moc prawną mają wyłącznie materiały źródłowe, czyli oryginalne dokumenty. 

Obydwa te rodzaje tłumaczeń wymagają od tłumacza posiadania wielu specjalistycznych kompetencji. Konieczna jest biegła znajomość języka obcego oraz doświadczenie w przekładach prawnych i prawniczych. Ogromne znaczenie ma także bardzo dobra znajomość systemów prawnych obu krajów. Nie mniej ważna jest znajomość danej dziedziny prawa (wraz z używaną w niej stylistyką i terminologią).

Nie wiesz, czy przekład Twojego dokumentu wymaga uwierzytelnienia? Potrzebujesz tłumaczenia prawnego, prawniczego lub przysięgłego? Prześlij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut! 

Biuro tłumaczeń Tlumaczenia.pl działa od 20 lat, oferując tłumaczenia prawne, prawnicze i przysięgłe w około 40 językach. Współpracujemy z prawie 700 tłumaczami i stosujemy normę ISO 17100 dla tłumaczeń z weryfikacją tekstów. Gwarantujemy pełną poufność i dysponujemy polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla biur tłumaczeń.

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze - czym się różnią

Author: Marysia Jasek

Date:

Od czego zależy cena tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński?


Coraz więcej polskich firm współpracuje z podmiotami z obszaru Dalekiego Wschodu. Polskę z Chinami, Tajwanem, Malezją, Tajlandią czy Singapurem łączy też coraz więcej relacji osobistych oraz projektów edukacyjnych i turystycznych. Tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński są więc potrzebne w bardzo wielu dziedzinach życia.

Przy tym język chiński jest niezwykle trudny. Z tego powodu, z profesjonalnych tłumaczeń chińsko-polskich i polsko-chińskich korzystają nawet osoby, które posługują się tym językiem, ale nie czują się wystarczająco kompetentne, aby dokonać przekładu. W wielu przypadkach nie sposób poradzić sobie bez pomocy eksperta!

Chcąc dokonać tłumaczenia z chińskiego lub na chiński, konieczna jest nie tylko znajomość słownictwa czy gramatyki. Efektywność porozumiewania się w tym języku zależy także od świadomości niuansów stylu komunikacji, a także różnic kulturowych i obyczajowych między Polską a krajami chińskojęzycznymi. 

Od czego zależy cena tłumaczenia chińsko-polskiego i polsko-chińskiego?

Każdy projekt tłumaczeniowy jest inny. Konkretną cenę przekładu z chińskiego na polski i z polskiego na chiński można więc określić dopiero po otrzymania szczegółowych informacji o zleceniu. 

Aspekty, które decydują o cenie przekładu to m.in.:

 • kombinacja językowa – chińsko-polska albo polsko-chińska,
 • rodzaj tłumaczenia – np. pisemne, ustne, przysięgłe lub specjalistyczne, 
 • tematyka przekładu – np. biznes, prawo, turystyka czy medycyna,
 • przy tłumaczeniu pisemnym: długość i rodzaj dokumentu – np. plik tekstowy, projekt AutoCAD, strona internetowa, 
 • przy tłumaczeniu ustnym: miejsce i czas trwania spotkania – przy czym możliwe jest tłumaczenie zdalne,
 • termin realizacji przekładu – czyli tryb zwykły lub ekspresowy.

Kto wykonuje tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński?

W biurze tłumaczeń Tlumaczenia.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do jakości przekładów. Doświadczenie translatorskie zbieramy od 20 lat. Pracujemy zgodnie z normą ISO 17100 w zakresie tłumaczenia tekstów z weryfikacją. Do każdego projektu dobieramy optymalny zespół tłumaczeniowy, który przy bardziej złożonych zleceniach mogą tworzyć nie tylko tłumacze i korektorzy, ale również konsultanci merytoryczni. 

Tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński w naszym biurze tłumaczeń realizują osoby, które:

 • biegle posługują się językiem chińskim i polskim,
 • znają chińskie obyczaje, kulturę i styl komunikacji,
 • mają doświadczenie w realizacji konkretnego rodzaju tłumaczenia, 
 • posiadają wiedzę merytoryczną i znają terminologię z danej dziedziny,
 • realizowali już tłumaczenia z wybranej branży (w tym biznes, prawo, medycyna, ekonomia, turystyka, IT, motoryzacja, przemysł, a także wiele innych),
 • zostały przez nas zweryfikowane pod kątem kompetencji translatorskich.

Potrzebujesz tłumaczenia chińsko-polskiego lub polsko-chińskiego? Wyślij nam zapytanie, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Od czego zależy cena tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński?

Author: Marysia Jasek

Date: 14 kwietnia 2023

Czym są tłumaczenia konsekutywne?


Nieodłącznym elementem każdego biznesu są spotkania. Nie sposób wyobrazić sobie pracy bez wizyt u klientów, negocjacji z partnerami, zgromadzeń akcjonariuszy, webinariów, prezentacji targowych czy branżowych konwentów. A jeśli w grę wchodzi współpraca międzynarodowa, wtedy każde z tych wydarzeń musi być profesjonalnie tłumaczone, aby uczestnicy nie doświadczyli bariery językowej.

Tłumaczenia ustne stają się zatem coraz popularniejsze. Firmy często decydują się na korzystanie z tłumaczeń symultanicznych, zapominając o drugim rodzaju przekładów ustnych – tłumaczeniach konsekutywnych. A w niektórych sytuacjach mogą okazać się one bardzo dobrym wyborem. Czym są tłumaczenia konsekutywne?

Co to jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne bywa też nazywane tłumaczeniem następczym. Polega na tym, że tłumacz dokonuje przekładu dopiero, gdy mówca zakończy część lub całość swojej wypowiedzi. Długość poszczególnych fragmentów może być różna, ale zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut. Taka częstotliwość pozwala tłumaczowi wiernie odtworzyć treść, a jednocześnie zaprezentować wypowiedź z pełnym zrozumieniem jej kontekstu. 

Cechą charakterystyczną tłumaczenia konsekutywnego, która wynika z jego specyfiki, jest brak dosłowności przekładu. Ma to jednak tę zaletę, że tłumacz po wysłuchaniu mówcy może lepiej zaprezentować słuchaczom treść, oferując im poprawną interpretację wywodu.

Tłumaczenie konsekutywne zazwyczaj jest krótsze od pierwotnej wypowiedzi, gdyż przekład powstaje przez skupienie się na najważniejszych informacjach, które są niezbędne do zrozumienia wypowiedzi. Mimo to tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas spotkania, ponieważ tłumacz musi powtórzyć to, co wcześniej powiedział mówca.

Kiedy warto wykorzystać tłumaczenia konsekutywne?

Tłumaczenia konsekutywne bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacjach, gdy przekład jest dokonywany tylko na jeden język, uczestnicy powinni słyszeć wypowiedź mówcy (czyli ważne jest to, żeby tłumaczenie nie nakładało się na prelekcję), a czas spotkania nie narzuca sztywnych i bardzo wąskich ram czasowych.

W biznesie mogą to być zatem m.in. spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje, konferencje, wywiady medialne czy oficjalne przemówienia. Natomiast na gruncie osobistym są to zazwyczaj formalne wydarzenia takie jak ceremonia ślubna czy odczytywanie aktu notarialnego.

W kontekście powyższych przykładów bardzo ważne jest to, że tłumaczenie konsekutywne może mieć charakter tłumaczenia przysięgłego – wtedy przekład kończy się złożeniem przez tłumacza podpisu na urzędowych dokumentach. 

Jakie kompetencje musi mieć tłumacz konsekutywny?

Tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne. Wymagają od tłumacza nie tylko posiadania znajomości języka obcego i przygotowania merytorycznego, ale także idealnej dykcji, dobrej pamięci, odporności na stres i umiejętności koncentracji. Ważną kompetencją w tym wypadku jest także tworzenie notatek za pomocą odpowiednich skrótów czy słów kluczowych. 

Profesjonalny tłumacz konsekutywny to gwarancja wysokiej jakości przekładu, a od tego zależy profesjonalny wizerunek organizatora spotkania. Warto więc zaprosić do współpracy biuro tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w danej branży, tematyce i rodzaju przekładu. 

Organizujesz spotkanie i potrzebujesz tłumaczenia ustnego – konsekutywnego, symultanicznego, a może przysięgłego? Skontaktuj się z nami! Biuro tłumaczeń Itamar Group to profesjonalne tłumaczenia w około 40 językach. Gwarantujemy tłumaczy z doświadczeniem branżowym, a wycenę przygotujemy w zaledwie 30 minut.

Czym są tłumaczenia konsekutywne? Nieodłącznym elementem każdego biznesu są spotkania. Nie sposób wyobrazić sobie pracy bez wizyt u klientów, negocjacji z partnerami, zgromadzeń akcjonariuszy, webinariów, prezentacji targowych czy branżowych konwentów. A jeśli w grę wchodzi współpraca międzynarodowa, wtedy każde z tych wydarzeń musi być profesjonalnie tłumaczone, aby uczestnicy nie doświadczyli bariery językowej. Tłumaczenia ustne stają się zatem coraz popularniejsze. Firmy często decydują się na korzystanie z tłumaczeń symultanicznych, zapominając o drugim rodzaju przekładów ustnych – tłumaczeniach konsekutywnych. A w niektórych sytuacjach mogą okazać się one bardzo dobrym wyborem. Co to jest tłumaczenie konsekutywne? Tłumaczenie konsekutywne bywa też nazywane tłumaczeniem następczym. Polega na tym, że tłumacz dokonuje przekładu dopiero, gdy mówca zakończy część lub całość swojej wypowiedzi. Długość poszczególnych fragmentów może być różna, ale zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut. Taka częstotliwość pozwala tłumaczowi wiernie odtworzyć treść, a jednocześnie zaprezentować wypowiedź z pełnym zrozumieniem jej kontekstu. Cechą charakterystyczną tłumaczenia konsekutywnego, która wynika z jego specyfiki, jest brak dosłowności przekładu. Ma to jednak tę zaletę, że tłumacz po wysłuchaniu mówcy może lepiej zaprezentować słuchaczom treść, oferując im poprawną interpretację wywodu. Tłumaczenie konsekutywne zazwyczaj jest krótsze od pierwotnej wypowiedzi, gdyż przekład powstaje przez skupienie się na najważniejszych informacjach, które są niezbędne do zrozumienia wypowiedzi. Mimo to tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas spotkania, ponieważ tłumacz musi powtórzyć to, co wcześniej powiedział mówca. Kiedy warto wykorzystać tłumaczenie konsekutywne? Tłumaczenia konsekutywne bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacjach, gdy przekład jest dokonywany tylko na jeden język, uczestnicy powinni słyszeć wypowiedź mówcy (czyli ważne jest to, żeby tłumaczenie nie nakładało się na prelekcję), a czas spotkania nie narzuca sztywnych i bardzo wąskich ram czasowych. W biznesie mogą to być zatem m.in. spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje, konferencje, wywiady medialne czy oficjalne przemówienia. Natomiast na gruncie osobistym są to zazwyczaj formalne wydarzenia takie jak ceremonia ślubna czy odczytywanie aktu notarialnego. W kontekście powyższych przykładów bardzo ważne jest to, że tłumaczenie konsekutywne może mieć charakter tłumaczenia przysięgłego – wtedy przekład kończy się złożeniem przez tłumacza podpisu na urzędowych dokumentach. Jakie kompetencje musi mieć tłumacz konsekutywny? Tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne. Wymagają od tłumacza nie tylko posiadania znajomości języka obcego i przygotowania merytorycznego, ale także idealnej dykcji, dobrej pamięci, odporności na stres i umiejętności koncentracji. Ważną kompetencją w tym wypadku jest także tworzenie notatek za pomocą odpowiednich skrótów czy słów kluczowych. Profesjonalny tłumacz konsekutywny to gwarancja wysokiej jakości przekładu, a od tego zależy profesjonalny wizerunek organizatora spotkania. Warto więc zaprosić do współpracy biuro tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w danej branży, tematyce i rodzaju przekładu. Organizujesz spotkanie i potrzebujesz tłumaczenia ustnego – konsekutywnego, symultanicznego, a może przysięgłego? Skontaktuj się z nami! Czym są tlumaczenia konsekutywne

Author: Marysia Jasek

Date: 31 marca 2023

Ile kosztuje tłumaczenie i od czego zależy jego cena?


Jednym z pierwszych pytań, które zazwyczaj słyszymy od naszych klientów, jest właśnie to: „Ile kosztuje tłumaczenie?”. Niestety odpowiedź na to pytanie zależy od kilku elementów, ponieważ każdy przekład jest inny. Od czego więc zależy cena za tłumaczenie?

W biurze tłumaczeń Itamar Group, gdy możemy zobaczyć dokument wymagający przekładu, wtedy jesteśmy w stanie podać konkretną cenę za tłumaczenie nawet w 30 minut. W pozostałych wypadkach wycena zależy od opisanych poniżej parametrów tłumaczenia.

Cena za tłumaczenie zależy od konfiguracji językowej

Najtańsze tłumaczenia są w najpopularniejszych językach europejskich, np. angielski, niemiecki czy hiszpański. Droższe są projekty, które biura tłumaczeń realizują w rzadziej używanych językach, np. islandzki, duński czy niderlandzki. Zaś najwyższe koszty wiążą się z przekładami w niszowych językach pozaeuropejskich. Mowa tu o alfabecie innym niż łaciński, np. języki afrykańskie czy azjatyckie.

W Itamar Group oferujemy tłumaczenia w konfiguracjach aż 40 języków z całego świata!

Cena za tłumaczenie wynika z długości i formatu dokumentu

W wypadku tłumaczeń pisemnych biura tłumaczeń zazwyczaj dokonują wyceny na podstawie liczby tzw. stron obliczeniowych (tj. 1800 znaków ze spacjami dla tłumaczeń zwykłych, a 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń przysięgłych). Znaczenie ma również format dokumentu. Najtańsze będą przekłady na podstawie plików edytowalnych, ponieważ nie wymagają one przepisywania tekstu z materiału źródłowego.

W wypadku tłumaczeń ustnych zwykle stosuje się stawkę godzinową, która zależy m.in. od rodzaju i długości tłumaczenia, tematu przekładu oraz miejsca realizacji usługi translatorskiej.

W Itamar Group przygotowujemy wycenę na podstawie materiałów źródłowych, a nie długości przekładu, więc ostateczna cena za tłumaczenie jest znana już na etapie zlecania usługi!

Cena przekładu jest uzależniona od rodzaju tłumaczenia

Istnieje wiele różnych rodzajów tłumaczeń – m.in. zwykłe, przysięgłe, ustne, pisemne, specjalistyczne, symultaniczne i konsekutywne. Każde z nich wymaga od tłumacza innych kompetencji i uprawnień zawodowych, a także poświęcenia na projekt różnej ilości czasu. Dlatego każdy rodzaj przekładu ma inny cennik, a najdroższe zazwyczaj są tłumaczenia przysięgłe i specjalistyczne.

W Itamar Group współpracujemy z prawie 700 doświadczonymi tłumaczami, w tym tłumaczami przysięgłymi i ekspertami branżowymi (od biznesu czy prawa, przez przemysł czy medycynę, po bardzo niszowe dziedziny)!

Cena za tłumaczenie ekspresowe

Każdy rodzaj przekładu może zostać wykonany nie tylko w trybie normalnym, ale także ekspresowym. Tryb ekspresowy to przekład w ciągu 24 lub 48 godzin od podpisania umowy. Zasada jest w tym wypadku prosta: im krótszy termin realizacji, tym wyższa cena.

W Itamar Group cenimy czas naszych klientów – wycenę przygotowujemy w zaledwie 30 minut, a tłumaczenia możemy zrealizować nawet w ciągu tego samego dnia!

Cena za obsługę tłumaczeniową przy stałej współpracy

Wyjątkową sytuacją dla każdego biura tłumaczeń jest stała współpraca w obszarze realizacji usług translatorskich. Im więcej będzie realizowanych usług dla jednego klienta, tym jednostkowa cena za tłumaczenie może być korzystniejsza.

W Itamar Group przy stałej współpracy zawsze gwarantujemy atrakcyjne stawki przez dłuższy czas! Chcesz dowiedzieć się, ile będzie kosztowało Twoje tłumaczenie? Wyślij nam zapytanie, a odpowiemy Ci najpóźniej w pół godziny!

Jaka jest cena za tłumaczenie i od czego zależy?

Author: Marysia Jasek

Date: