email

Na czym polega tłumaczenie szeptane i kiedy sprawdzi się najlepiej?


Jednym z aspektów, które przesądzają o sukcesie spotkań gromadzących osoby z różnych krajów i kręgów kulturowych, jest właściwe tłumaczenie. A gdy przekładu potrzebuje tylko kilka osób, to świetnym rozwiązaniem może okazać się tłumaczenie szeptane.

Na czym polega tłumaczenie szeptane?

Przekład szeptany jest to szczególny rodzaj tłumaczenia ustnego symultanicznego. Polega na tym, że tłumacz znajduje się obok słuchaczy i ściszonym głosem dokonuje przekładu jednocześnie z wypowiedzią mówcy. 

Tego typu tłumaczenie – w przeciwieństwie do innych form przekładów symultanicznych – nie wymaga zastosowania kabin, mikroportów i żadnego dodatkowego sprzętu. Specyfika tłumaczenia szeptanego powoduje, że jest ono tańsze i prostsze organizacyjnie niż pozostałe tłumaczenia symultaniczne.

Kiedy wybrać przekład szeptany?

Tłumaczenie szeptane świetnie sprawdzi się, gdy liczebność słuchaczy nie przekracza 2–3 osób. Tylko przy tak małej grupie tłumacz może mówić szeptem. W takiej sytuacji każda osoba może komfortowo słuchać przekładu. Głos tłumacza nie zagłusza mówcy oraz nie przeszkadza innym uczestnikom spotkania.

Tłumaczenie szeptane można wybrać wtedy, gdy w lokalizacji spotkania nie ma miejsca na postawienie kabiny albo tłumacz nie ma do dyspozycji mikroportów. Ten rodzaj przekładu może również być dobrym rozwiązaniem, gdy uczestnicy spotkania są w ruchu i muszą się przemieszczać. 

Oto kilka przykładów spotkań, podczas których można zdecydować się na tłumaczenie szeptane:

 • spotkania biznesowe,
 • negocjacje,
 • szkolenia,
 • zwiedzanie firmy,
 • wycieczki turystyczne,
 • wizyty u specjalisty (np. lekarza czy doradcy).

Kto może wykonać tłumaczenie szeptane?

Tłumaczenie szeptane może być zrealizowane przez każdego tłumacza, który doskonale zna język obcy. Oprócz tego, musi mieć doświadczenie w tym rodzaju przekładu oraz biegle posługiwać się terminologią danej branży. 

Bardzo ważną cechą tłumacza dokonującego przekładów szeptanych jest też podzielność uwagi. Jest ona konieczna, aby tłumacz mógł jednocześnie słuchać mówcy i dokonywać na bieżąco tłumaczenia. 

Warto również zwrócić uwagę na to, by tłumacz miał kompetencje ważne przy każdym tłumaczeniu ustnym – dobrą pamięć, umiejętność długotrwałej koncentracji i odporność na stres. Wynika to z tego, że tłumacz nie ma podczas pracy do dyspozycji ani słowników, ani notatek, nie może także poprosić mówcy o powtórzenie lub wyjaśnienie wypowiedzi. 

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia ustnego? Nie wiesz, jak wybrać dobrego tłumacza ustnego? Skorzystaj z oferty biura tłumaczeń Tlumaczenia.pl – mamy 20 lat doświadczeń na rynku translatorskim i współpracujemy z prawie 700 tłumaczami z około 40 języków. Wyślij nam zapytanie, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Na czym polega tłumaczenie szeptane i kiedy sprawdzi się najlepiej

Author: Marysia Jasek

Date: 12 maja 2023

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego?


Tłumaczenie techniczne to rodzaj przekładu, który w branży jest uważany za jeden z trudniejszych typów translacji. Wynika to z tego, że dokonujący ich tłumacz musi nie tylko posiadać kompetencje translatorskie i językowe, ale również biegle posługiwać się terminologią branżową i mieć doświadczenie w naukach technicznych. A przy tym, niejednokrotnie to właśnie od jakości przekładów technicznych zależy być albo nie być firmy na arenie międzynarodowej.

Konsekwencje błędnego lub niedokładnego tłumaczenia technicznego mogą być niezwykle poważne – również na gruncie odpowiedzialności prawnej firmy. Przed zleceniem tłumaczenia technicznego, warto więc upewnić się, czy dany dokument wymaga tego rodzaju przekładu.

Kiedy trzeba zdecydować się na tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenie techniczne jest niezbędne zawsze wtedy, gdy przekładu wymagają dokumenty o charakterze technicznym przygotowane z użyciem fachowej terminologii. Zazwyczaj są to dokumenty związane z technologią, techniką, produkcją, przemysłem lub nauką. Są to m.in.:

 • instrukcje obsługi, 
 • podręczniki użytkowania,
 • instrukcje montażu,
 • książki serwisowe,
 • procedury produkcyjne,
 • instrukcje bezpieczeństwa,
 • kosztorysy i harmonogramy,
 • karty bezpieczeństwa,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • specyfikacje techniczne, 
 • dokumenty patentowe, 
 • dokumenty samochodowe,
 • dokumenty maszyn i urządzeń,
 • schematy techniczne,
 • rysunki techniczne, 
 • dokumenty AutoCAD,
 • deklaracje zgodności, 
 • dokumentacje DTR,
 • dokumenty przetargowe,
 • publikacje techniczne i naukowe,
 • normy techniczne,
 • certyfikaty jakości.

Tłumaczenia techniczne stanowią dużą część przekładów realizowanych przez biuro tłumaczeń Itamar Group, a zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi wciąż rośnie. Tak duże zainteresowanie tym rodzajem tłumaczeń w naszym biurze translatorskim wynika przede wszystkim z tego, że jest to jedna z naszych specjalizacji, a wśród naszych klientów jest bardzo wiele firm reprezentujących branże techniczne.

Mieliśmy przyjemność realizować tłumaczenia techniczne w kombinacjach około 40 języków dla branż takich jak IT, oprogramowanie, elektronika, automatyka, energetyka, metalurgia, wydobycie, motoryzacja, transport przemysł maszynowy, chemiczny, budowlany, a także wiele innych. W razie potrzeby, nasi tłumacze i korektorzy współpracują także z naszymi sprawdzonymi, zaufanymi konsultantami merytorycznymi.

Wyślij nam swój dokument, a wycenę tłumaczenia technicznego otrzymasz w 30 minut!

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego

Author: Marysia Jasek

Date:

Czym jest transkreacja i kiedy jest potrzebna?


W branży translatorskiej bardzo ważna jest dokładność przekładu, ponieważ często to właśnie ona świadczy o wysokiej jakości. Zazwyczaj chodzi przecież o to, aby tłumaczenie możliwie najwierniej odwzorowywało oryginał. 

Są jednak sytuacje, gdy skuteczność komunikacji w języku obcym zależy nie od precyzji przekładu, ale od odpowiedniego wpływu treści na odbiorcę. Niektóre teksty powinny być więc nie tłumaczone, ale pisane od nowa na podstawie oryginału. I wtedy w grę wchodzi transkreacja.

Czym jest transkreacja?

Określenie „transkreacja” powstało poprzez połączenie słów „translacja” (czyli tłumaczenie) i „kreacja” (czyli tworzenie). Nazwa ta świetnie wyjaśnia proces, który się pod nią kryje – proces kreatywnego przekładu treści z zachowaniem emocji, stylu, kontekstu i wydźwięku tekstu źródłowego. Transkreacja polega na zrozumieniu oryginału i towarzyszących mu emocji, a następnie stworzeniu nowego tekstu, który wywoła ten sam efekt. 

Czym transkreacja różni się od tłumaczenia?

Tłumaczenie ma na celu zakomunikowanie treści zawartej w tekście źródłowym. Natomiast transkreacja ma za zadanie wzbudzić te same emocje i reakcje, co oryginał. Tłumaczenie ma więc strukturę i styl takie same, jak materiał bazowy. Zaś przy transkreacji końcowy tekst może odbiegać od oryginału, ponieważ ma być przede wszystkim dobrze dopasowany do grupy docelowej.  

Kiedy zdecydować się na transkreację, a kiedy na tłumaczenie?

Gdy precyzja przekładu ma kluczowe znaczenie, wtedy potrzebne jest tłumaczenie (często specjalistyczne). Dotyczy to tekstów np. biznesowych, prawnych, technicznych czy medycznych. Gdy jednak emocje i wydźwięk są znacznie ważniejsze niż dokładne odwzorowanie tekstu, wtedy warto zdecydować się na transkreację: 

 • w marketingu – np. reklamy, bannery, nazwy produktów, strony internetowe, treści do mediów społecznościowych;
 • w dziedzinach związanych ze sztuką – np. wiersze, utwory muzyczne;
 • w branży rozrywkowej – np. gry komputerowe, filmy, grafiki. 

Komu zlecić transkreację?

Transkreacja wymaga innych kompetencji niż tłumaczenie. Bardzo dobrej znajomości języka obcego musi towarzyszyć spora kreatywność, wrażliwość językowa, lekkie pióro, a także znajomość niuansów językowych, skojarzeń słownych oraz różnic kulturowych. 

Często transkreacja wymaga współpracy kilku ekspertów – transkreatora, tłumacza, copywritera, korektora, grafika, a czasem nawet konsultanta. Warto więc rozważyć współpracę z profesjonalnym biurem tłumaczeń, które ma odpowiednie doświadczenie, niezbędne zasoby techniczne i sprawdzony zespół specjalistów.

Nie wiesz, czy Twój dokument wymaga tłumaczenia czy transkreacji? Chcesz mieć pewność, że Twój tekst w języku obcym zostanie profesjonalnie przygotowany? Skorzystaj z naszego 20-letniego doświadczenia w branży translatorskiej – wyślij nam swój dokument, a my sprawdzimy, która usługa sprawdzi się najlepiej i przygotujemy wycenę w zaledwie 30 minut!

Co to jest transkreacja i kiedy jest potrzebna

Author: Marysia Jasek

Date:

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?


Czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań, gdy klienci – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – potrzebują przekładu oficjalnych dokumentów. W tym artykule prezentujemy więc zestawienie dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe należy wykonać zawsze wtedy, gdy tłumaczony dokument ma po przekładzie utrzymać swoją moc prawną, gdyż będzie przedkładany w formalnych sytuacjach przed organami i instytucjami takimi jak: 

 • sąd, 
 • policja, 
 • prokuratura, 
 • urząd stanu cywilnego, 
 • urząd miasta, 
 • urząd skarbowy, 
 • pracodawca, 
 • bank, 
 • ubezpieczyciel.

Tłumaczenia oficjalnych dokumentów dla osób prywatnych

Gdy w życiu prywatnym potrzebne są oficjalne, mające moc prawną dokumenty w języku obcym, wtedy zawsze potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego wymagają zatem m.in.:

 • dokumenty tożsamości – np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 • pisma niezbędne do otrzymania wizy, pozwolenia na pobyt lub innych dokumentów legalizacyjnych,
 • akty stanu cywilnego – np. akt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu, zgonu,
 • dokumenty prawne i sądowe – np. zaświadczenie o niekaralności, pozew sądowy, wyrok sądowy, testament, pisma sądowe,
 • dokumenty finansowe – np. umowa, polisa ubezpieczeniowa, deklaracja podatkowa,
 • akty notarialne – np. akt zakupu nieruchomości, 
 • dokumenty związane z zatrudnieniem – np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych – np. prawo jazdy, dyplom ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, świadectwo ukończenia kursu lub stażu zawodowego, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu,
 • dokumentacja medyczna – np. wyniki badań, zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie z pracy,
 • dokumenty do pojazdów – np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC.

Tłumaczenia przysięgłe dla firm

Gdy firma działa za granicą, oferuje produkty i usługi klientom zagranicznym lub współpracuje z partnerami z innych krajów, wtedy tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonywane dla wszystkich dokumentów odnoszących się do formalnych aspektów prowadzenia tej części działalności gospodarczej:

 • umowy – np. umowa handlowa, umowa o współpracy, umowa zatrudnienia pracownika, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa spółki,
 • odpisy z rejestrów i zaświadczenia – np. wpis do KRS lub CEiDG, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub VAT UE, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, 
 • pisma sądowe – np. pozew sądowy, decyzja sądowa, wyrok sądowy, umowa porozumienia,
 • dokumenty finansowe – np. bilans, raport finansowy, sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, umowa kredytowa,
 • dokumenty podatkowe – np. faktura, deklaracja podatkowa, 
 • oraz wszelkie inne dokumenty o oficjalnym charakterze – np. pełnomocnictwa, statut spółki, oferty handlowe.

Nie wiesz, czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego czy zwykłego? Chcesz wycenić tłumaczenie przysięgłe Twojego dokumentu? Wyślij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w 30 minut!

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego

Author: Marysia Jasek

Date:

Od czego zależy cena tłumaczenia z polskiego na hiszpański i z hiszpańskiego na polski?


Język hiszpański jest drugim (po chińskim) najpowszechniej używanym językiem na świecie. Jest językiem ojczystym dla mieszkańców wielu krajów Ameryki Północnej i Południowej, Europy oraz Afryki – np. Argentyna, Boliwia, Chile, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Hiszpania, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Peru, Urugwaj, Wenezuela.

Ponieważ Polaków i nasze rodzime firmy coraz więcej relacji osobistych i biznesowych wiąże z tymi krajami, większe znaczenie ma dostęp do profesjonalnych tłumaczeń z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański.

Jak wyceniane są tłumaczenia hiszpańsko-polskie i polsko-hiszpańskie?

Na cenę tłumaczenia z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański ma wpływ kilka czynników. Przed określeniem ostatecznej ceny konieczne jest uzyskanie informacji, jakie tłumaczenie jest w konkretnej sytuacji potrzebne:

 • tłumaczenie z hiszpańskiego na polski czy z polskiego na hiszpański,
 • zwykłe czy przysięgłe,
 • pisemne czy ustne,
 • specjalistyczne (np. techniczne, prawne, medyczne, turystyczne),
 • a może ekspresowe (czyli wykonywane w ciągu 24 godzin)?

Koszt tłumaczenia hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego zależy również od aspektów związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego przekładu, m.in:

 • przy tłumaczeniu pisemnym: długość i format dokumentu, 
 • przy tłumaczeniu ustnym: miejsce i czas trwania spotkania,
 • przy tłumaczeniu specjalistycznym: branża i poziom merytoryczny.

Jeśli chcesz uzyskać informację, ile będzie kosztować konkretne tłumaczenie hiszpańsko-polskie i polsko-hiszpańskie, wyślij nam swój dokument lub opisz nam swoje potrzeby w zakresie przekładu, a wycenę otrzymasz w 30 minut.

A jeśli szukasz biura tłumaczeń do stałej współpracy, również zachęcamy do kontaktu z nami, ponieważ przy długoterminowej relacji gwarantujemy atrakcyjne stawki rozliczeniowe

Kto wykonuje tłumaczenia hiszpańsko-polskie i tłumaczenia z języka polskiego na hiszpański?

Chcąc mieć pewność, że przekład będzie precyzyjny i rzetelny, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w realizacji przekładów z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański. 

W Tlumaczenia.pl realizujemy projekty translatorskie od 20 lat. W naszej codziennej pracy stosujemy standardy wynikające z normy ISO 17100 dla tłumaczeń z weryfikacją tekstów. Wiemy więc, jak dobrać zespół translatorski do danego projektu, aby zapewnić wysoką jakość przekładu i szybką realizację. 

 • Nasi tłumacze języka hiszpańskiego realizują wszystkie rodzaje tłumaczeń – w tym zwykłe, przysięgłe, pisemne i ustne
 • Posiadają kwalifikacje niezbędne do realizacji najbardziej wymagających przekładów z hiszpańskiego i na hiszpański – symultanicznych i konsekutywnych
 • Są wśród nich eksperci branżowi, którzy realizują nawet najtrudniejsze tłumaczenia specjalistyczne – np. techniczne, literackie, prawne, przemysłowe, IT czy medyczne. 

Potrzebujesz tłumaczenia hiszpańsko-polskiego lub polsko-hiszpańskiego?

Wyślij nam zapytanie, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Od czego zależy cena tłumaczenia z polskiego na hiszpański i z hiszpańskiego na polski?

Author: Marysia Jasek

Date: 14 kwietnia 2023

Tłumaczenia ustne na Zoom, Google Meet oraz Teams – jak się przygotować?


Żyjemy w czasach, gdy codziennością w biznesie stały się spotkania, konferencje, szkolenia czy webinaria. Są one organizowane za pośrednictwem platform takich jak Zoom, Teams czy Google Meet. Gdy wydarzenia te gromadzą uczestników z kilku krajów. Warto z wyprzedzeniem zaplanować udział profesjonalnego biura tłumaczeń, aby zapewnić uczestnikom płynną komunikację.

Platformy służące do przeprowadzania zdalnych rozmów często mają wbudowane swoje własne rozwiązania tłumaczeniowe (np. automatycznie tworzone przekłady ustne lub napisy). Tego rodzaju tłumaczenia maszynowe mają jednak bardzo poważną wadę – nie są ani dokładne, ani wiarygodne. A tymczasem poprawność i precyzja komunikacji są kluczowe, aby podczas zdalnego spotkania skutecznie przekazywać wiedzę czy negocjować warunki współpracy.

W biurze tłumaczeń Itamar Group mamy bogate doświadczenie w realizacji tłumaczeń ustnych podczas spotkań odbywających się m.in. na platformach Zoom, Teams oraz Google Meet. Z prawie 700 tłumaczy z około 40 języków zawsze dobieramy taki zespół do obsługi tłumaczeniowej wydarzenia online, aby zapewnić płynny przebieg spotkania oraz komfort uczestników. 

Oferujemy zarówno tłumaczenia symultaniczne, jak i tłumaczenia konsekutywne, a w razie potrzeby (np. podczas zdalnych zgromadzeń akcjonariuszy) zapewniamy także udział doświadczonych tłumaczy przysięgłych. Korzystamy z rozwiązań, dzięki którym możemy dokonywać profesjonalnych przekładów na odległość na dowolnej platformie konferencyjnej typu Zoom, Teams i Google Meet.

Jak przygotować się do tłumaczenia ustnego na Zoom?

Podczas planowania spotkania na platformie Zoom należy włączyć opcję „Tłumaczenia”. Następnie można przypisać wybranym osobom rolę tłumaczy oraz trzeba oznaczyć ich jako panelistów. Po rozpoczęciu spotkania tłumacze mogą udostępnić własne kanały głosowe dla tłumaczonych języków. Z kolei uczestnicy mogą wybrać kanał w preferowanym języku oraz wyciszyć oryginalny dźwięk, aby nie słyszeć go w tle.  

Tłumaczenia ustne na Teams – jak się przygotować?

Na platformie Teams tłumaczenia ustne włącza się w sekcji nazwanej „Interpretacja języka”. Włączenie tej opcji oraz nadanie tłumaczom roli interpretatorów może odbyć się zarówno przed spotkaniem, jak i w trakcie jego trwania. Podczas spotkania uczestnicy mogą wybierać preferowany język oraz przełączać się między słuchaniem wybranego języka a oryginalnego dźwięku.

Jak przygotować się do tłumaczenia ustnego na Google Meet?

Na platformie Google Meet możliwe jest jedynie tłumaczenie konsekutywne. Polega ono na tym, że przekład jest dokonywany po zakończeniu tłumaczonej wypowiedzi. Aby przygotować się to takiego tłumaczenia ustnego, wystarczy rozpocząć spotkanie na platformie Google Meet oraz przyznać tłumaczowi uprawnienia hosta, czyli gospodarza. Po dołączeniu wszystkich uczestników spotkanie może się rozpocząć, a tłumacz może na bieżąco dokonywać przekładu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Potrzebujesz bezpłatnej wyceny? Skontaktuj się z nami!

Tłumaczenia ustne na Zoom, Google Meet oraz Teams - jak się przygotować?

Author: Marysia Jasek

Date: 14 marca 2023

Dokumentacja techniczna – tłumaczenia pierwszym krokiem ku rynkom zagranicznym


Planując wejście ze swoją ofertą na rynki zagraniczne, konieczne jest przygotowanie całej dokumentacji technicznej w języku kraju docelowego. Jest to nie lada wyzwanie – tłumaczenia techniczne są jednymi z najtrudniejszych rodzajów przekładu. Wymagają nie tylko kompetencji translatorskich i językowych, ale również ogromnej dokładności, biegłej znajomości terminologii branżowej i dużego doświadczenia dziedzinowego. Z czego składa się dokumentacja techniczna?

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego?

Tłumaczenia techniczne są jednym z typów tłumaczeń specjalistycznych. Są one realizowane w wypadku dokumentów o charakterze technicznym. To m.in. schematy i rysunki techniczne, instrukcje obsługi, karty bezpieczeństwa, specyfikacje, dokumenty patentowe, deklaracje zgodności, dokumentacje DTR czy certyfikaty jakości. 

Specyficzną grupą treści wymagających przekładu technicznego jest dokumentacja techniczna AutoCAD. Jej szczególny charakter wynika z tego, że do tłumaczenia AutoCAD w wypadku bardziej skomplikowanych rysunków jest konieczna umiejętność pracy w programie AutoCAD. Przy prostszych projektach wykorzystywane są specjalne konwertery plików źródłowych na pliki tekstowe. 

Tłumaczenia techniczne wykonywane w biurze tłumaczeń Itamar Group mogą dotyczyć niemal każdej branży i tematyki. Posiadamy bogate doświadczenie i zespół sprawdzonych tłumaczy z około 40 języków, dzięki którym możemy podjąć się projektów dla rynków takich jak IT, oprogramowanie, przemysł maszynowy, przemysł chemiczny, przemysł budowlany, elektronika, automatyka, energetyka, metalurgia, wydobycie, motoryzacja, transport i wiele innych. 

Dokumentacja techniczna – co jest najważniejsze w jej tłumaczeniu?

Dokumentacja techniczna ma specyficzną budowę. Niektóre treści się w niej powtarzają, część lub większość informacji jest zupełnie niezrozumiała dla laika, a informacje ściśle się ze sobą wiążą i muszą tworzyć spójną całość. Najważniejsza jest tu merytoryka, a jakiekolwiek błędy, nieścisłości czy niedopatrzenia są niedopuszczalne. Z tego powodu tłumaczenie techniczne wymaga czegoś znacznie więcej niż kompetencji translatorskich. Każde tłumaczenie techniczne musi wykonać osoba, która jest bardzo dokładna, świetnie zna konkretną dziedzinę i sprawnie posługuje się branżowym słownictwem.

W biurze tłumaczeń Itamar Group dbamy nie tylko o dobór do każdego projektu tłumaczy o odpowiednich kompetencjach. Korzystamy również ze specjalistycznych programów translatorskich typu CAT. Dzięki nim gwarantujemy stosowanie indywidualnych słowników klienta, spójność terminologiczną, szybszy czas realizacji i niższy koszt przekładu. 

Chcesz mieć pewność, że Twoje dokumenty techniczne zostaną precyzyjnie i poprawnie przetłumaczone? Wyślij do nas zapytanie, a przygotujemy dla Ciebie bezpłatną wycenę – bez żadnych zobowiązań!

Dokumentacja techniczna – tłumaczenia pierwszym krokiem ku rynkom zagranicznym

Author: Marysia Jasek

Date: 3 marca 2023

Jak przygotować pliki dla biura tłumaczeń?


Chcesz uzyskać przekład szybko, w korzystnej cenie i mieć pewność, że nie będzie w nim błędów technicznych wynikających z niewłaściwego przygotowania tekstu źródłowego? Pamiętaj – przygotuj pliki dla biura tłumaczeń zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Pliki edytowalne

To niezwykle ważne, żeby biuro tłumaczeń nie musiało tworzyć pliku na podstawie otrzymanego dokumentu. W przeciwnym wypadku wydłuża się czas realizacji usługi, a tym samym zwiększa koszt przekładu. Upewnij się więc, że przesyłając plik, nie ma on w ustawieniach zablokowanej opcji edycji i kopiowania. 

Pliki tekstowe

Optymalnym formatem dla biura tłumaczeń jest plik tekstowy w programach takich jak MS Word, Libre Office czy WPS Office. Są to pliki z rozszerzeniami typu DOC, RTF, TXT i ODT. Tego rodzaju pliki przyspieszają przekład, a więc pozwalają też obniżyć koszt. Co więcej, tłumacze współpracujący z Itamar Group korzystają z narzędzi CAT, które najdokładniej pracują właśnie na plikach tekstowych.

Pliki w formacie PDF

Jeśli dysponujesz tylko plikiem PDF, też możesz przesłać go do biura tłumaczeń. Warto jednak przed wysłaniem spróbować skopiować tekst z pliku PDF do pliku tekstowego. W ten sposób można sprawdzić, czy po przekopiowaniu tekst nie rozsypuje się.

Gdy plik PDF nie jest skomplikowany graficznie (nie zawiera tabel czy grafik) i nie jest zabezpieczony przed kopiowaniem, nie sprawi tłumaczowi kłopotu. Jednak przekład może mieć inny układ niż plik źródłowy.

Gdy plik PDF składa się z tekstu i elementów graficznych, wtedy będzie wymagał ręcznego przenoszenia graficznej części do pliku tłumaczenia. A gdy przekładu wymaga tzw. zamknięty plik PDF (czyli bez możliwości skopiowania treści), wtedy jedyną opcją jest skorzystanie z konwersji obrazu na tekst za pomocą programu OCR. W obu tych sytuacjach można przygotowanie pliku w wersji edytowalnej wykonać samodzielnie lub przekazać plik PDF do biura tłumaczeń. 

Pliki graficzne i techniczne

Przekładu często wymagają także pliki graficzne i pliki pochodzące ze specjalistycznego oprogramowania projektowego takiego jak AutoCAD. Grafiki można przekazać do biura tłumaczeń w plikach z rozszerzeniami takimi jak JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, PSD, TIFF czy PDF. W biurze tłumaczeń Itamar Group pracujemy również z plikami wymagającymi szczególnej wiedzy i doświadczenia – np. CAD. Jeśli jest to możliwe, warto przygotować także odrębny plik edytowalny zawierający teksty z danej grafiki. 

Pliki ze stringami

Przekład może dotyczyć strony internetowej, aplikacji mobilnej lub oprogramowania (np. do komputera czy maszyny). Wówczas konieczne jest przygotowanie dla biura tłumaczeń plików z tzw. stringami. Są to grupy tekstów lub ciągi znaków, które przetłumaczymy. Mogą to być treści, które wyświetlają się na stronie internetowej, komunikaty z e-commerce, alerty z panelu sterowania maszyną. 

W tym wypadku bardzo ważny jest kontekst, a więc warto dostarczyć tłumaczowi dodatkowe materiały. Mogą to być limity znaków dla każdego z pól, wyjaśnienia merytoryczne, własne słowniki terminologii, listy synonimów, objaśnienia skrótów i instrukcje obsługi.

Pliki dla tłumacza przysięgłego 

Choć tłumaczenie przysięgłe musi mieć formę pisemną (czyli papierową), to plik źródłowy może być dostarczony do biura tłumaczeń w dowolnej formie, np. skanu aktu notarialnego. Warto mieć jednak na uwadze wszystkie wskazane powyżej rekomendacje, gdyż mają one duże znaczenia także w przekładach przysięgłych.

biura tłumaczeń

Author: Marysia Jasek

Date:

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?


Tłumaczenie przysięgłe jest to szczególny rodzaj tłumaczenia specjalistycznego, które jest wymagane, gdy opracowywane są oficjalne dokumenty posiadające moc prawną, którą muszą zachować także po przekładzie. W takich sytuacjach nie wystarczy tłumaczenie zwykłe. Konieczne jest zaangażowanie tłumacza przysięgłego, który m.in. opatrzy przekład swoim podpisem i oświadczeniem o zgodności z dokumentem źródłowym. 

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

Jeśli potrzebne jest tłumaczenie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, warto pamiętać o tym, że określenie „tłumaczenie przysięgłe” jest nazwą potoczną. W formalnym nazewnictwie wprowadzonym przez ustawę o zawodzie tłumacza stosuje się termin „tłumaczenie poświadczone”. Szukając tłumacza przysięgłego, można używać jeszcze innego, powszechnie używanego określenia: „tłumaczenie uwierzytelnione”.

Tłumaczenie przysięgłe pisemne

W wypadku osób fizycznych tłumaczenie przysięgłe pisemne jest potrzebne np. po sprowadzeniu samochodu z zagranicy, przy zawieraniu małżeństwa z obcokrajowcem lub przed podjęciem pracy w innym kraju. Przykładowymi dokumentami tego rodzaju są:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość – np. dowód osobisty, paszport,
 • akty stanu cywilnego – np. akt urodzenia, akt zawarcia związku małżeńskiego, akt zgonu,
 • akty notarialne – np. akt zakupu nieruchomości, 
 • pisma prawne i sądowe – np. zaświadczenie o niekaralności, wyrok sądowy, testament,
 • dokumenty finansowe – np. umowa, polisa ubezpieczeniowa, 
 • dokumenty do pojazdów – np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC,
 • zaświadczenia o kwalifikacjach – np. prawo jazdy, dyplom uczelni wyższej, świadectwo ukończenia kursu,
 • dokumentacja medyczna – np. wyniki badań, zaświadczenie lekarskie.

Tłumaczenia uwierzytelnione realizowane dla klientów instytucjonalnych dotyczą wszystkich formalnych aspektów działalności danej organizacji. Mogą to być dokumenty takie jak:

 • umowy – np. umowa spółki, umowa o współpracy,
 • odpisy z rejestrów – np. KRS, CEiDG,
 • zaświadczenia o nadaniu numerów REGON czy VAT UE,
 • pisma sądowe – np. decyzja lub wyrok sądowy,
 • zaświadczenia urzędowe – np. ZUS, urząd skarbowy,
 • inne – np. faktury, pełnomocnictwa, statut spółki.

Tłumaczenie przysięgłe ustne

Zdarzają się również okoliczności, w których tłumaczenie przysięgłe musi być wykonane w formule ustnej. Dotyczy to oficjalnych sytuacji takich jak zawieranie związku małżeńskiego, odczytywanie aktu notarialnego czy składanie zeznań, gdy jedna z osób odgrywających oficjalną rolę nie posługuje się danym językiem. Jednak nawet wtedy tłumaczenie ustne przysięgłe kończy się na formie pisemnej – tłumacz potwierdza dokonanie przekładu uwierzytelnionego podpisem składanym na wszystkich dokumentach urzędowych, które są wymagane w danej sytuacji.

Chcesz upewnić się, że potrzebujesz właśnie tłumaczenia przysięgłego? Potrzebujesz wycenić tłumaczenie? Skontaktuj się z nami!

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Author: Marysia Jasek

Date: 15 lutego 2023

Tłumaczenie zwykłe, a tłumaczenie przysięgłe


Przed zleceniem przekładu zawsze należy najpierw zastanowić się, czy potrzebne będzie tłumaczenie zwykłe czy tłumaczenie przysięgłe. Dla osób niezwiązanych z branżą translatorską te pojęcia mogą być niejasne, a decyzja bywa trudna. Poniżej wyjaśniamy więc kluczowe aspekty tego zagadnienia.

Co to są tłumaczenia zwykłe?

Tłumaczenia zwykłe określamy również nieprzysięgłymi. Nie mają charakteru formalnych dokumentów, więc nie wykorzystuje się ich w procedurach realizowanych przez organy i instytucje państwowe. Nie muszą mieć formy pisemnej, więc tłumacz może dostarczać je online. Może je wykonać każda osoba, która zna język obcy i zasady dokonywania przekładów. W wypadku tłumaczenia zwykłego, tłumacz nie ma obowiązku opatrywania go pieczęcią i podpisem. Realizacja nie uwzględnia zaświadczania o jego zgodności z dokumentem źródłowym. 

Co to są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe są określane także jako poświadczone lub uwierzytelnione. Ten rodzaj przekładu zawsze musi być przygotowany w formie pisemnej z podpisem, pieczęcią i zaświadczeniem tłumacza. Zaświadczenie potwierdza zgodność przekładu z dokumentem źródłowym. Tłumaczenia przysięgłe wykonuje zawsze tłumacz przysięgły zaprzysiężony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Co ważne, w razie niestarannego lub niekompetentnego wykonania przekładu przysięgłego, to tłumacz ponosi odpowiedzialność.

Co łączy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe?

Tłumacze mogą realizować obydwa rodzaje tłumaczeń w każdym języku i z każdej tematyki. Obydwa powinny być przygotowywane przez tłumaczy o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy. W Itamar Group zawsze dbamy o to, aby obydwa rodzaje przekładów były wysokojakościowe, poprawne językowo i realizowane terminowo.

Czym różnią się tłumaczenia zwykłe od przysięgłych?

Tłumaczenia zwykłe od przysięgłych odróżniają m.in. wymagania formalne i zakres odpowiedzialności tłumacza. Aby móc wykonywać przekłady przysięgłe, tłumacz musi mieć odpowiednie uprawnienia i być wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Taki spis prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę te różnice, w Itamar Group współpracujemy z prawie 700 doświadczonymi tłumaczami z około 40 języków. Wielu z nich to tłumacze przysięgli.

Kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenia zwykłe są wystarczające, gdy dokumenty nie mają charakteru formalnego i nie będą przedkładane przed instytucjami lub organami państwowymi. Klienci zlecają je zazwyczaj, gdy przekładu wymagają np. artykuły, książki, ulotki, katalogi, strony internetowe, instrukcje i materiały przeznaczone do użytku prywatnego.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane, gdy przekładane materiały będą wykorzystywane do celów procesowych, urzędowych, prawnych lub finansowych. Ma zastosowanie w dokumentach przeznaczonych m.in. dla sądów, policji, prokuratury, urzędów (np. skarbowego i stanu cywilnego), banków oraz ubezpieczycieli. Oto zaledwie kilka przykładów: akty notarialne, umowy, pisma sądowe, dokumenty potwierdzające tożsamość i dokumentacja medyczna.

Tłumaczenia zwykłe, a tłumaczenia przysięgłe

Author: Marysia Jasek

Date: