email

Na czym polega tłumaczenie szeptane i kiedy sprawdzi się najlepiej?


Jednym z aspektów, które przesądzają o sukcesie spotkań gromadzących osoby z różnych krajów i kręgów kulturowych, jest właściwe tłumaczenie. A gdy przekładu potrzebuje tylko kilka osób, to świetnym rozwiązaniem może okazać się tłumaczenie szeptane.

Na czym polega tłumaczenie szeptane?

Przekład szeptany jest to szczególny rodzaj tłumaczenia ustnego symultanicznego. Polega na tym, że tłumacz znajduje się obok słuchaczy i ściszonym głosem dokonuje przekładu jednocześnie z wypowiedzią mówcy. 

Tego typu tłumaczenie – w przeciwieństwie do innych form przekładów symultanicznych – nie wymaga zastosowania kabin, mikroportów i żadnego dodatkowego sprzętu. Specyfika tłumaczenia szeptanego powoduje, że jest ono tańsze i prostsze organizacyjnie niż pozostałe tłumaczenia symultaniczne.

Kiedy wybrać przekład szeptany?

Tłumaczenie szeptane świetnie sprawdzi się, gdy liczebność słuchaczy nie przekracza 2–3 osób. Tylko przy tak małej grupie tłumacz może mówić szeptem. W takiej sytuacji każda osoba może komfortowo słuchać przekładu. Głos tłumacza nie zagłusza mówcy oraz nie przeszkadza innym uczestnikom spotkania.

Tłumaczenie szeptane można wybrać wtedy, gdy w lokalizacji spotkania nie ma miejsca na postawienie kabiny albo tłumacz nie ma do dyspozycji mikroportów. Ten rodzaj przekładu może również być dobrym rozwiązaniem, gdy uczestnicy spotkania są w ruchu i muszą się przemieszczać. 

Oto kilka przykładów spotkań, podczas których można zdecydować się na tłumaczenie szeptane:

 • spotkania biznesowe,
 • negocjacje,
 • szkolenia,
 • zwiedzanie firmy,
 • wycieczki turystyczne,
 • wizyty u specjalisty (np. lekarza czy doradcy).

Kto może wykonać tłumaczenie szeptane?

Tłumaczenie szeptane może być zrealizowane przez każdego tłumacza, który doskonale zna język obcy. Oprócz tego, musi mieć doświadczenie w tym rodzaju przekładu oraz biegle posługiwać się terminologią danej branży. 

Bardzo ważną cechą tłumacza dokonującego przekładów szeptanych jest też podzielność uwagi. Jest ona konieczna, aby tłumacz mógł jednocześnie słuchać mówcy i dokonywać na bieżąco tłumaczenia. 

Warto również zwrócić uwagę na to, by tłumacz miał kompetencje ważne przy każdym tłumaczeniu ustnym – dobrą pamięć, umiejętność długotrwałej koncentracji i odporność na stres. Wynika to z tego, że tłumacz nie ma podczas pracy do dyspozycji ani słowników, ani notatek, nie może także poprosić mówcy o powtórzenie lub wyjaśnienie wypowiedzi. 

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia ustnego? Nie wiesz, jak wybrać dobrego tłumacza ustnego? Skorzystaj z oferty biura tłumaczeń Tlumaczenia.pl – mamy 20 lat doświadczeń na rynku translatorskim i współpracujemy z prawie 700 tłumaczami z około 40 języków. Wyślij nam zapytanie, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Na czym polega tłumaczenie szeptane i kiedy sprawdzi się najlepiej

Author: Marysia Jasek

Date: 12 maja 2023

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego?


Tłumaczenie techniczne to rodzaj przekładu, który w branży jest uważany za jeden z trudniejszych typów translacji. Wynika to z tego, że dokonujący ich tłumacz musi nie tylko posiadać kompetencje translatorskie i językowe, ale również biegle posługiwać się terminologią branżową i mieć doświadczenie w naukach technicznych. A przy tym, niejednokrotnie to właśnie od jakości przekładów technicznych zależy być albo nie być firmy na arenie międzynarodowej.

Konsekwencje błędnego lub niedokładnego tłumaczenia technicznego mogą być niezwykle poważne – również na gruncie odpowiedzialności prawnej firmy. Przed zleceniem tłumaczenia technicznego, warto więc upewnić się, czy dany dokument wymaga tego rodzaju przekładu.

Kiedy trzeba zdecydować się na tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenie techniczne jest niezbędne zawsze wtedy, gdy przekładu wymagają dokumenty o charakterze technicznym przygotowane z użyciem fachowej terminologii. Zazwyczaj są to dokumenty związane z technologią, techniką, produkcją, przemysłem lub nauką. Są to m.in.:

 • instrukcje obsługi, 
 • podręczniki użytkowania,
 • instrukcje montażu,
 • książki serwisowe,
 • procedury produkcyjne,
 • instrukcje bezpieczeństwa,
 • kosztorysy i harmonogramy,
 • karty bezpieczeństwa,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • specyfikacje techniczne, 
 • dokumenty patentowe, 
 • dokumenty samochodowe,
 • dokumenty maszyn i urządzeń,
 • schematy techniczne,
 • rysunki techniczne, 
 • dokumenty AutoCAD,
 • deklaracje zgodności, 
 • dokumentacje DTR,
 • dokumenty przetargowe,
 • publikacje techniczne i naukowe,
 • normy techniczne,
 • certyfikaty jakości.

Tłumaczenia techniczne stanowią dużą część przekładów realizowanych przez biuro tłumaczeń Itamar Group, a zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi wciąż rośnie. Tak duże zainteresowanie tym rodzajem tłumaczeń w naszym biurze translatorskim wynika przede wszystkim z tego, że jest to jedna z naszych specjalizacji, a wśród naszych klientów jest bardzo wiele firm reprezentujących branże techniczne.

Mieliśmy przyjemność realizować tłumaczenia techniczne w kombinacjach około 40 języków dla branż takich jak IT, oprogramowanie, elektronika, automatyka, energetyka, metalurgia, wydobycie, motoryzacja, transport przemysł maszynowy, chemiczny, budowlany, a także wiele innych. W razie potrzeby, nasi tłumacze i korektorzy współpracują także z naszymi sprawdzonymi, zaufanymi konsultantami merytorycznymi.

Wyślij nam swój dokument, a wycenę tłumaczenia technicznego otrzymasz w 30 minut!

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego

Author: Marysia Jasek

Date:

Czym jest transkreacja i kiedy jest potrzebna?


W branży translatorskiej bardzo ważna jest dokładność przekładu, ponieważ często to właśnie ona świadczy o wysokiej jakości. Zazwyczaj chodzi przecież o to, aby tłumaczenie możliwie najwierniej odwzorowywało oryginał. 

Są jednak sytuacje, gdy skuteczność komunikacji w języku obcym zależy nie od precyzji przekładu, ale od odpowiedniego wpływu treści na odbiorcę. Niektóre teksty powinny być więc nie tłumaczone, ale pisane od nowa na podstawie oryginału. I wtedy w grę wchodzi transkreacja.

Czym jest transkreacja?

Określenie „transkreacja” powstało poprzez połączenie słów „translacja” (czyli tłumaczenie) i „kreacja” (czyli tworzenie). Nazwa ta świetnie wyjaśnia proces, który się pod nią kryje – proces kreatywnego przekładu treści z zachowaniem emocji, stylu, kontekstu i wydźwięku tekstu źródłowego. Transkreacja polega na zrozumieniu oryginału i towarzyszących mu emocji, a następnie stworzeniu nowego tekstu, który wywoła ten sam efekt. 

Czym transkreacja różni się od tłumaczenia?

Tłumaczenie ma na celu zakomunikowanie treści zawartej w tekście źródłowym. Natomiast transkreacja ma za zadanie wzbudzić te same emocje i reakcje, co oryginał. Tłumaczenie ma więc strukturę i styl takie same, jak materiał bazowy. Zaś przy transkreacji końcowy tekst może odbiegać od oryginału, ponieważ ma być przede wszystkim dobrze dopasowany do grupy docelowej.  

Kiedy zdecydować się na transkreację, a kiedy na tłumaczenie?

Gdy precyzja przekładu ma kluczowe znaczenie, wtedy potrzebne jest tłumaczenie (często specjalistyczne). Dotyczy to tekstów np. biznesowych, prawnych, technicznych czy medycznych. Gdy jednak emocje i wydźwięk są znacznie ważniejsze niż dokładne odwzorowanie tekstu, wtedy warto zdecydować się na transkreację: 

 • w marketingu – np. reklamy, bannery, nazwy produktów, strony internetowe, treści do mediów społecznościowych;
 • w dziedzinach związanych ze sztuką – np. wiersze, utwory muzyczne;
 • w branży rozrywkowej – np. gry komputerowe, filmy, grafiki. 

Komu zlecić transkreację?

Transkreacja wymaga innych kompetencji niż tłumaczenie. Bardzo dobrej znajomości języka obcego musi towarzyszyć spora kreatywność, wrażliwość językowa, lekkie pióro, a także znajomość niuansów językowych, skojarzeń słownych oraz różnic kulturowych. 

Często transkreacja wymaga współpracy kilku ekspertów – transkreatora, tłumacza, copywritera, korektora, grafika, a czasem nawet konsultanta. Warto więc rozważyć współpracę z profesjonalnym biurem tłumaczeń, które ma odpowiednie doświadczenie, niezbędne zasoby techniczne i sprawdzony zespół specjalistów.

Nie wiesz, czy Twój dokument wymaga tłumaczenia czy transkreacji? Chcesz mieć pewność, że Twój tekst w języku obcym zostanie profesjonalnie przygotowany? Skorzystaj z naszego 20-letniego doświadczenia w branży translatorskiej – wyślij nam swój dokument, a my sprawdzimy, która usługa sprawdzi się najlepiej i przygotujemy wycenę w zaledwie 30 minut!

Co to jest transkreacja i kiedy jest potrzebna

Author: Marysia Jasek

Date:

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?


Czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań, gdy klienci – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – potrzebują przekładu oficjalnych dokumentów. W tym artykule prezentujemy więc zestawienie dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe należy wykonać zawsze wtedy, gdy tłumaczony dokument ma po przekładzie utrzymać swoją moc prawną, gdyż będzie przedkładany w formalnych sytuacjach przed organami i instytucjami takimi jak: 

 • sąd, 
 • policja, 
 • prokuratura, 
 • urząd stanu cywilnego, 
 • urząd miasta, 
 • urząd skarbowy, 
 • pracodawca, 
 • bank, 
 • ubezpieczyciel.

Tłumaczenia oficjalnych dokumentów dla osób prywatnych

Gdy w życiu prywatnym potrzebne są oficjalne, mające moc prawną dokumenty w języku obcym, wtedy zawsze potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego wymagają zatem m.in.:

 • dokumenty tożsamości – np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 • pisma niezbędne do otrzymania wizy, pozwolenia na pobyt lub innych dokumentów legalizacyjnych,
 • akty stanu cywilnego – np. akt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu, zgonu,
 • dokumenty prawne i sądowe – np. zaświadczenie o niekaralności, pozew sądowy, wyrok sądowy, testament, pisma sądowe,
 • dokumenty finansowe – np. umowa, polisa ubezpieczeniowa, deklaracja podatkowa,
 • akty notarialne – np. akt zakupu nieruchomości, 
 • dokumenty związane z zatrudnieniem – np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych – np. prawo jazdy, dyplom ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, świadectwo ukończenia kursu lub stażu zawodowego, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu,
 • dokumentacja medyczna – np. wyniki badań, zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie z pracy,
 • dokumenty do pojazdów – np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa AC/OC.

Tłumaczenia przysięgłe dla firm

Gdy firma działa za granicą, oferuje produkty i usługi klientom zagranicznym lub współpracuje z partnerami z innych krajów, wtedy tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonywane dla wszystkich dokumentów odnoszących się do formalnych aspektów prowadzenia tej części działalności gospodarczej:

 • umowy – np. umowa handlowa, umowa o współpracy, umowa zatrudnienia pracownika, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa spółki,
 • odpisy z rejestrów i zaświadczenia – np. wpis do KRS lub CEiDG, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub VAT UE, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, 
 • pisma sądowe – np. pozew sądowy, decyzja sądowa, wyrok sądowy, umowa porozumienia,
 • dokumenty finansowe – np. bilans, raport finansowy, sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, umowa kredytowa,
 • dokumenty podatkowe – np. faktura, deklaracja podatkowa, 
 • oraz wszelkie inne dokumenty o oficjalnym charakterze – np. pełnomocnictwa, statut spółki, oferty handlowe.

Nie wiesz, czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego czy zwykłego? Chcesz wycenić tłumaczenie przysięgłe Twojego dokumentu? Wyślij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w 30 minut!

Które dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego

Author: Marysia Jasek

Date:

Tłumaczenia pliku PDF. Jak przygotować dokument dla biura tłumaczeń?


Wiele dokumentów wymagających tłumaczenia ma formę pliku PDF. Zastosowanie tego formatu gwarantuje, że układ tekstu jest niezmienny, czyli każdy czytelnik zobaczy treść w tej samej formie graficznej. Z tego powodu pliki PDF są bardzo chętnie i często wykorzystywane w biznesie. 

Chcąc dokonać tłumaczenia pliku PDF, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura tłumaczeń – takiego, które nie tylko współpracuje ze sprawdzonymi tłumaczami i ma doświadczenie w realizacji danego rodzaju przekładu, ale także dysponuje odpowiednimi narzędziami do konwersji plików i tłumaczenia tekstów.

Krok 1. Sprawdź, czy tekst z pliku PDF można skopiować

Istnieją dwa rodzaje plików PDF – otwarty i zamknięty. Pierwszy z nich umożliwia skopiowanie treści i wklejenie jej do edytora tekstu. Jest to optymalna dla biura tłumaczeń forma pliku PDF, gdyż nie wymaga konwersji obrazu na tekst. Oznacza to, że tłumaczenie może być zrealizowane taniej i szybciej.

Spróbuj skopiować tekst ze swojego pliku PDF do pliku tekstowego (np. MS Word, Libre Office czy WPS Office), aby sprawdzić, czy jest to możliwe oraz czy po przekopiowaniu tekst nie rozsypuje się. Jeśli wszystko się uda, wyślij plik PDF do tłumaczenia. A jeśli napotkasz na problem, możesz albo samodzielnie wykonać krok nr 2, albo przekazać jego realizację do biura tłumaczeń.

Krok 2. Dokonaj konwersji obrazów z pliku PDF na teksty

Zamknięty plik PDF nie daje możliwości skopiowania treści. W takiej sytuacji trzeba skorzystać z oprogramowania typu OCR, które konwertuje obrazy na teksty (np. ABBYY FineReader, SimpleOCR lub TopOCR). Niestety nie zawsze udaje się automatycznie i bezbłędnie przenieść wszystkich treści do pliku tekstowego. Konieczne jest wtedy mozolne, ręczne przepisywanie tekstów, usuwanie ukrytych znaczników, nanoszenie stylów, oznaczanie nagłówków oraz poprawianie układu treści.

W Tlumaczenia.pl przyjmujemy wszystkie rodzaje plików PDF. Nie musisz więc samodzielnie dokonywać konwersji pliku PDF na plik tekstowy oraz spisywać tekstów ze wszystkich grafik, tabel i schematów. Wystarczy, że prześlesz nam swój dokument, a my zajmiemy się całym procesem – od przygotowania pliku dla tłumacza, po realizację i korektę przekładu. 

Tłumaczenie plików PDF w biurze tłumaczeń

Tłumaczenia otwartych i zamkniętych plików PDF są codziennością w Tlumaczenia.pl. Dokonujemy przekładów zwykłych i przysięgłych, zawsze dbając o wysoką jakość, precyzję i terminowość.

 • Dysponujemy specjalistycznymi programami typu OCR, które bardzo dobrze rozpoznają znaki i teksty.
 • Współpracujemy z grafikami, którzy pomagają w procesie konwersji i tworzenia plików graficznych. 
 • Naszych 700 tłumaczy z około 40 języków korzysta z programów translatorskich typu CAT, które przyspieszają przekład i zwiększają jego dokładność.
 • Każde tłumaczenie sprawdza korektor, który poprawia ewentualne niedociągnięcia wynikające ze specyfiki działania programów OCR lub różnic między językami.

Wyślij swój plik PDF do naszego biura tłumaczeń, a wycenę tłumaczenia otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Jak przygotować plik PDF dla biura tłumaczeń

Author: Marysia Jasek

Date: 25 kwietnia 2023

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze – czym się różnią?


Przed zleceniem przekładu dokumentu o tematyce prawnej, warto najpierw sprawdzić, który rodzaj usługi będzie w konkretnej sytuacji niezbędny. Tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze różnią się od siebie. Choć brzmienie tych nazw jest bardzo podobne, to w praktyce decyzja o wyborze jednego z tych dwóch rodzajów tłumaczeń może mieć kluczowe znaczenie. Język prawny znacząco różni się bowiem od języka prawniczego.

Tłumaczenia prawne – na czym polegają?

Tłumaczenia prawne są to przekłady dokumentów, które ustanawiają prawo. Dotyczy to zatem m.in.: konstytucji, aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń, uchwał, dyrektyw, umów, dokumentów urzędowych czy aktów notarialnych. Język prawny jest bardzo formalny, a faktyczny sens napisanych nim dokumentów może być niezrozumiały dla osób niebędących ekspertami w danej dziedzinie prawa. 

Czym są tłumaczenia prawnicze?

Tłumaczenia prawnicze są realizowane wtedy, gdy przekładu wymagają dokumenty nie tworzące, ale opisujące lub objaśnianie prawo. Zaliczyć do nich można np.: opinie prawne, komentarze do wyroków sądowych, podręczniki akademickie czy książki i artykuły prawnicze. Język prawniczy jest mniej sformalizowany niż język prawny, ale i on może być niezrozumiały dla czytelnika nieposiadającego wiedzy prawnej.

Kto może wykonywać tłumaczenia prawne i prawnicze?

Ze względu na specyfikę tłumaczeń prawnych, zazwyczaj wymagają one uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Dzięki temu, po uwierzytelnieniu, przekład ma moc prawną, podobnie jak materiał źródłowy. Jest to wtedy tzw. tłumaczenie przysięgłe.

Natomiast tłumaczenia prawnicze nie zawsze muszą być uwierzytelnione i wykonane przez tłumaczy przysięgłych (np. artykuły prawnicze). Na tłumaczenie przysięgłe trzeba jednak zdecydować się w wypadku dokumentów, które będą przedkładane w postępowaniach sądowych oraz przed urzędami i organami państwowymi (np. zaświadczenia). Warto pamiętać, że bez uwierzytelnienia przekładu prawniczego, moc prawną mają wyłącznie materiały źródłowe, czyli oryginalne dokumenty. 

Obydwa te rodzaje tłumaczeń wymagają od tłumacza posiadania wielu specjalistycznych kompetencji. Konieczna jest biegła znajomość języka obcego oraz doświadczenie w przekładach prawnych i prawniczych. Ogromne znaczenie ma także bardzo dobra znajomość systemów prawnych obu krajów. Nie mniej ważna jest znajomość danej dziedziny prawa (wraz z używaną w niej stylistyką i terminologią).

Nie wiesz, czy przekład Twojego dokumentu wymaga uwierzytelnienia? Potrzebujesz tłumaczenia prawnego, prawniczego lub przysięgłego? Prześlij nam swój dokument, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut! 

Biuro tłumaczeń Tlumaczenia.pl działa od 20 lat, oferując tłumaczenia prawne, prawnicze i przysięgłe w około 40 językach. Współpracujemy z prawie 700 tłumaczami i stosujemy normę ISO 17100 dla tłumaczeń z weryfikacją tekstów. Gwarantujemy pełną poufność i dysponujemy polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla biur tłumaczeń.

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze - czym się różnią

Author: Marysia Jasek

Date:

Od czego zależy cena tłumaczenia z polskiego na hiszpański i z hiszpańskiego na polski?


Język hiszpański jest drugim (po chińskim) najpowszechniej używanym językiem na świecie. Jest językiem ojczystym dla mieszkańców wielu krajów Ameryki Północnej i Południowej, Europy oraz Afryki – np. Argentyna, Boliwia, Chile, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Hiszpania, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Peru, Urugwaj, Wenezuela.

Ponieważ Polaków i nasze rodzime firmy coraz więcej relacji osobistych i biznesowych wiąże z tymi krajami, większe znaczenie ma dostęp do profesjonalnych tłumaczeń z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański.

Jak wyceniane są tłumaczenia hiszpańsko-polskie i polsko-hiszpańskie?

Na cenę tłumaczenia z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański ma wpływ kilka czynników. Przed określeniem ostatecznej ceny konieczne jest uzyskanie informacji, jakie tłumaczenie jest w konkretnej sytuacji potrzebne:

 • tłumaczenie z hiszpańskiego na polski czy z polskiego na hiszpański,
 • zwykłe czy przysięgłe,
 • pisemne czy ustne,
 • specjalistyczne (np. techniczne, prawne, medyczne, turystyczne),
 • a może ekspresowe (czyli wykonywane w ciągu 24 godzin)?

Koszt tłumaczenia hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego zależy również od aspektów związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego przekładu, m.in:

 • przy tłumaczeniu pisemnym: długość i format dokumentu, 
 • przy tłumaczeniu ustnym: miejsce i czas trwania spotkania,
 • przy tłumaczeniu specjalistycznym: branża i poziom merytoryczny.

Jeśli chcesz uzyskać informację, ile będzie kosztować konkretne tłumaczenie hiszpańsko-polskie i polsko-hiszpańskie, wyślij nam swój dokument lub opisz nam swoje potrzeby w zakresie przekładu, a wycenę otrzymasz w 30 minut.

A jeśli szukasz biura tłumaczeń do stałej współpracy, również zachęcamy do kontaktu z nami, ponieważ przy długoterminowej relacji gwarantujemy atrakcyjne stawki rozliczeniowe

Kto wykonuje tłumaczenia hiszpańsko-polskie i tłumaczenia z języka polskiego na hiszpański?

Chcąc mieć pewność, że przekład będzie precyzyjny i rzetelny, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w realizacji przekładów z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański. 

W Tlumaczenia.pl realizujemy projekty translatorskie od 20 lat. W naszej codziennej pracy stosujemy standardy wynikające z normy ISO 17100 dla tłumaczeń z weryfikacją tekstów. Wiemy więc, jak dobrać zespół translatorski do danego projektu, aby zapewnić wysoką jakość przekładu i szybką realizację. 

 • Nasi tłumacze języka hiszpańskiego realizują wszystkie rodzaje tłumaczeń – w tym zwykłe, przysięgłe, pisemne i ustne
 • Posiadają kwalifikacje niezbędne do realizacji najbardziej wymagających przekładów z hiszpańskiego i na hiszpański – symultanicznych i konsekutywnych
 • Są wśród nich eksperci branżowi, którzy realizują nawet najtrudniejsze tłumaczenia specjalistyczne – np. techniczne, literackie, prawne, przemysłowe, IT czy medyczne. 

Potrzebujesz tłumaczenia hiszpańsko-polskiego lub polsko-hiszpańskiego?

Wyślij nam zapytanie, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Od czego zależy cena tłumaczenia z polskiego na hiszpański i z hiszpańskiego na polski?

Author: Marysia Jasek

Date: 14 kwietnia 2023

Od czego zależy cena tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński?


Coraz więcej polskich firm współpracuje z podmiotami z obszaru Dalekiego Wschodu. Polskę z Chinami, Tajwanem, Malezją, Tajlandią czy Singapurem łączy też coraz więcej relacji osobistych oraz projektów edukacyjnych i turystycznych. Tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński są więc potrzebne w bardzo wielu dziedzinach życia.

Przy tym język chiński jest niezwykle trudny. Z tego powodu, z profesjonalnych tłumaczeń chińsko-polskich i polsko-chińskich korzystają nawet osoby, które posługują się tym językiem, ale nie czują się wystarczająco kompetentne, aby dokonać przekładu. W wielu przypadkach nie sposób poradzić sobie bez pomocy eksperta!

Chcąc dokonać tłumaczenia z chińskiego lub na chiński, konieczna jest nie tylko znajomość słownictwa czy gramatyki. Efektywność porozumiewania się w tym języku zależy także od świadomości niuansów stylu komunikacji, a także różnic kulturowych i obyczajowych między Polską a krajami chińskojęzycznymi. 

Od czego zależy cena tłumaczenia chińsko-polskiego i polsko-chińskiego?

Każdy projekt tłumaczeniowy jest inny. Konkretną cenę przekładu z chińskiego na polski i z polskiego na chiński można więc określić dopiero po otrzymania szczegółowych informacji o zleceniu. 

Aspekty, które decydują o cenie przekładu to m.in.:

 • kombinacja językowa – chińsko-polska albo polsko-chińska,
 • rodzaj tłumaczenia – np. pisemne, ustne, przysięgłe lub specjalistyczne, 
 • tematyka przekładu – np. biznes, prawo, turystyka czy medycyna,
 • przy tłumaczeniu pisemnym: długość i rodzaj dokumentu – np. plik tekstowy, projekt AutoCAD, strona internetowa, 
 • przy tłumaczeniu ustnym: miejsce i czas trwania spotkania – przy czym możliwe jest tłumaczenie zdalne,
 • termin realizacji przekładu – czyli tryb zwykły lub ekspresowy.

Kto wykonuje tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński?

W biurze tłumaczeń Tlumaczenia.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do jakości przekładów. Doświadczenie translatorskie zbieramy od 20 lat. Pracujemy zgodnie z normą ISO 17100 w zakresie tłumaczenia tekstów z weryfikacją. Do każdego projektu dobieramy optymalny zespół tłumaczeniowy, który przy bardziej złożonych zleceniach mogą tworzyć nie tylko tłumacze i korektorzy, ale również konsultanci merytoryczni. 

Tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński w naszym biurze tłumaczeń realizują osoby, które:

 • biegle posługują się językiem chińskim i polskim,
 • znają chińskie obyczaje, kulturę i styl komunikacji,
 • mają doświadczenie w realizacji konkretnego rodzaju tłumaczenia, 
 • posiadają wiedzę merytoryczną i znają terminologię z danej dziedziny,
 • realizowali już tłumaczenia z wybranej branży (w tym biznes, prawo, medycyna, ekonomia, turystyka, IT, motoryzacja, przemysł, a także wiele innych),
 • zostały przez nas zweryfikowane pod kątem kompetencji translatorskich.

Potrzebujesz tłumaczenia chińsko-polskiego lub polsko-chińskiego? Wyślij nam zapytanie, a wycenę otrzymasz w zaledwie 30 minut!

Od czego zależy cena tłumaczenia z chińskiego na polski i z polskiego na chiński?

Author: Marysia Jasek

Date:

Jak skutecznie przygotować tłumaczenie e-commerce do sprzedaży na rynkach zagranicznych?


Rynek e-commerce rozwija się niezwykle dynamicznie, oferując nawet najmniejszym firmom ogromne możliwości wzrostu sprzedaży – również na rynkach zagranicznych. Rozważając wejście ze swoją ofertą na arenę międzynarodową, warto pamiętać o tym, że klienci chcą kupować produkty w tych sklepach internetowych, które są przygotowane w ich ojczystym języku. Jeśli klienci nie rozumieją w pełni opisów produktów, procesu zakupowego lub regulaminów, przechodzą do takiego sklepu, który lepiej odpowiada na ich potrzeby. Dobre tłumaczenie e-commerce to zatem podstawa osiągnięcia sukcesu w sprzedaży za granicą.

Co składa się na dobre tłumaczenie e-commerce?

W ciągu 20 lat świadczenia usług tłumaczeniowych, w Tlumaczenia.pl zrealizowaliśmy setki projektów tłumaczeń dla branży e-commerce. Z zebranego przez nas doświadczenia wynika, że skuteczna strategia tłumaczeniowa dla sklepu internetowego musi obejmować 8 poniższych elementów.

1. Tłumaczenie nazw produktów 

Warto mieć świadomość, że nie każda nazwa może być przetłumaczona dosłownie. Często konieczna jest w tym wypadku transkreacja, czyli tłumaczenie kreatywne, aby obcojęzyczna nazwa była dopasowana do języka i kultury danego kraju, a także nie mała negatywnych konotacji.

2. Tłumaczenie e-commerce: opisy produktów

Opisy produktów to – z punktu widzenia komunikacji z klientem – najważniejsza część sklepu internetowego. Często to właśnie od tych informacji zależy ostateczna decyzja klienta o zakupie lub… przejściu do konkurencji.

3. Tłumaczenie treści informacyjnych 

Każdy sklep internetowy ma szereg informacji okołosprzedażowych, które również muszą być przetłumaczone. Mogą to być np. kategorie produktów, etykiety produktowe, instrukcje obsługi czy opisy firmy. Do części z tych tłumaczeń może być potrzebny tłumacz techniczny.

4. Tłumaczenie multimediów

E-commerce to nie tylko paragrafy tekstów, ale również cała multimedialna komunikacja marketingowa – np. infografiki, filmy i prezentacje. W wielu wypadkach są to materiały, które mają kilka warstw tekstowych do przetłumaczenia – np. dla filmu mogą to być treści na grafikach, ścieżka dźwiękowa, napisy pomocnicze oraz transkrypcja.

5. Tłumaczenia treści prawnych

Specjalistycznego tłumaczenia prawnego – i to dokonanego przez tłumacza przysięgłego – wymagają wszystkie treści o charakterze formalnym, które mają moc prawną. Do tej grupy należy zaliczyć m.in. regulamin sklepu, politykę ochrony danych osobowych, regulamin zwrotów i gwarancji oraz checkboksy towarzyszące formularzom.

6. Tłumaczenie ciągów znaków w kodzie

Gdy przekładu wymaga sklep internetowy, to obowiązkowym elementem tłumaczenia e-commerce są tzw. stringi (ciągi znaków). Oprócz treści poszczególnych stron sklepu, są to również m.in. menu sklepu, kategorie produktowe, komunikaty i alerty wyświetlane podczas procesu zakupowego. 

7. Optymalizacja SEO 

Przygotowując sklep internetowy w języku obcym należy zadbać o kwestie związane z pozycjonowaniem, czyli m.in. wybór i użycie odpowiednich słów kluczowych, a także przetłumaczenie tekstów meta (tzw. meta title oraz meta description).

8. Lokalizacja treści i ścieżki zakupowej

Ten etap jest bardzo ważny. Wszystkie tłumaczone treści (w tym nawigacja, menu, kategorie produktowe czy komunikaty w formularzach) muszą być dopasowane do specyfiki języka i kultury kraju docelowego

Tłumaczenie e-commerce, które wspiera sprzedaż

Może zdarzyć się, że każdy z powyższych elementów będzie musiał być opracowany przez innego tłumacza. Tłumacz techniczny będzie potrzebny do przekładu instrukcji lub stringów strony, tłumacz przysięgły – do regulaminów i zapisów prawnych, a tłumacz ze specjalizacją w marketingu – do opisów produktów i transkreacji. Do tego prawdopodobnie niezbędna będzie też korekta, a czasem również wsparcie branżowego konsultanta. I mimo to całość przekładu powinna być spójna terminologicznie oraz poprawna merytorycznie i językowo.

Gdy potrzebne jest tłumaczenie e-commerce, często okazuje się więc, że najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z profesjonalnym biurem tłumaczeń.

Wyślij nam zapytanie o tłumaczenie e-commerce, a wycenę przygotujemy w zaledwie 30 minut!

 • Współpracujemy z prawie 700 tłumaczami z około 40 języków.
 • Zrealizowaliśmy setki tłumaczeń e-commerce z wielu branż, w tym technicznych.
 • Korzystamy z narzędzi CAT, które przyspieszają pracę i zapewniają spójność terminologiczną.
 • Działamy zgodnie z normą ISO 17100 w zakresie tłumaczenia z weryfikacją tekstów.

Jak skutecznie przygotować działania tłumaczenia e-commerce do rynku zagranicznego

Author: Marysia Jasek

Date: 31 marca 2023

Czym są tłumaczenia konsekutywne?


Nieodłącznym elementem każdego biznesu są spotkania. Nie sposób wyobrazić sobie pracy bez wizyt u klientów, negocjacji z partnerami, zgromadzeń akcjonariuszy, webinariów, prezentacji targowych czy branżowych konwentów. A jeśli w grę wchodzi współpraca międzynarodowa, wtedy każde z tych wydarzeń musi być profesjonalnie tłumaczone, aby uczestnicy nie doświadczyli bariery językowej.

Tłumaczenia ustne stają się zatem coraz popularniejsze. Firmy często decydują się na korzystanie z tłumaczeń symultanicznych, zapominając o drugim rodzaju przekładów ustnych – tłumaczeniach konsekutywnych. A w niektórych sytuacjach mogą okazać się one bardzo dobrym wyborem. Czym są tłumaczenia konsekutywne?

Co to jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne bywa też nazywane tłumaczeniem następczym. Polega na tym, że tłumacz dokonuje przekładu dopiero, gdy mówca zakończy część lub całość swojej wypowiedzi. Długość poszczególnych fragmentów może być różna, ale zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut. Taka częstotliwość pozwala tłumaczowi wiernie odtworzyć treść, a jednocześnie zaprezentować wypowiedź z pełnym zrozumieniem jej kontekstu. 

Cechą charakterystyczną tłumaczenia konsekutywnego, która wynika z jego specyfiki, jest brak dosłowności przekładu. Ma to jednak tę zaletę, że tłumacz po wysłuchaniu mówcy może lepiej zaprezentować słuchaczom treść, oferując im poprawną interpretację wywodu.

Tłumaczenie konsekutywne zazwyczaj jest krótsze od pierwotnej wypowiedzi, gdyż przekład powstaje przez skupienie się na najważniejszych informacjach, które są niezbędne do zrozumienia wypowiedzi. Mimo to tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas spotkania, ponieważ tłumacz musi powtórzyć to, co wcześniej powiedział mówca.

Kiedy warto wykorzystać tłumaczenia konsekutywne?

Tłumaczenia konsekutywne bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacjach, gdy przekład jest dokonywany tylko na jeden język, uczestnicy powinni słyszeć wypowiedź mówcy (czyli ważne jest to, żeby tłumaczenie nie nakładało się na prelekcję), a czas spotkania nie narzuca sztywnych i bardzo wąskich ram czasowych.

W biznesie mogą to być zatem m.in. spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje, konferencje, wywiady medialne czy oficjalne przemówienia. Natomiast na gruncie osobistym są to zazwyczaj formalne wydarzenia takie jak ceremonia ślubna czy odczytywanie aktu notarialnego.

W kontekście powyższych przykładów bardzo ważne jest to, że tłumaczenie konsekutywne może mieć charakter tłumaczenia przysięgłego – wtedy przekład kończy się złożeniem przez tłumacza podpisu na urzędowych dokumentach. 

Jakie kompetencje musi mieć tłumacz konsekutywny?

Tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne. Wymagają od tłumacza nie tylko posiadania znajomości języka obcego i przygotowania merytorycznego, ale także idealnej dykcji, dobrej pamięci, odporności na stres i umiejętności koncentracji. Ważną kompetencją w tym wypadku jest także tworzenie notatek za pomocą odpowiednich skrótów czy słów kluczowych. 

Profesjonalny tłumacz konsekutywny to gwarancja wysokiej jakości przekładu, a od tego zależy profesjonalny wizerunek organizatora spotkania. Warto więc zaprosić do współpracy biuro tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w danej branży, tematyce i rodzaju przekładu. 

Organizujesz spotkanie i potrzebujesz tłumaczenia ustnego – konsekutywnego, symultanicznego, a może przysięgłego? Skontaktuj się z nami! Biuro tłumaczeń Itamar Group to profesjonalne tłumaczenia w około 40 językach. Gwarantujemy tłumaczy z doświadczeniem branżowym, a wycenę przygotujemy w zaledwie 30 minut.

Czym są tłumaczenia konsekutywne? Nieodłącznym elementem każdego biznesu są spotkania. Nie sposób wyobrazić sobie pracy bez wizyt u klientów, negocjacji z partnerami, zgromadzeń akcjonariuszy, webinariów, prezentacji targowych czy branżowych konwentów. A jeśli w grę wchodzi współpraca międzynarodowa, wtedy każde z tych wydarzeń musi być profesjonalnie tłumaczone, aby uczestnicy nie doświadczyli bariery językowej. Tłumaczenia ustne stają się zatem coraz popularniejsze. Firmy często decydują się na korzystanie z tłumaczeń symultanicznych, zapominając o drugim rodzaju przekładów ustnych – tłumaczeniach konsekutywnych. A w niektórych sytuacjach mogą okazać się one bardzo dobrym wyborem. Co to jest tłumaczenie konsekutywne? Tłumaczenie konsekutywne bywa też nazywane tłumaczeniem następczym. Polega na tym, że tłumacz dokonuje przekładu dopiero, gdy mówca zakończy część lub całość swojej wypowiedzi. Długość poszczególnych fragmentów może być różna, ale zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut. Taka częstotliwość pozwala tłumaczowi wiernie odtworzyć treść, a jednocześnie zaprezentować wypowiedź z pełnym zrozumieniem jej kontekstu. Cechą charakterystyczną tłumaczenia konsekutywnego, która wynika z jego specyfiki, jest brak dosłowności przekładu. Ma to jednak tę zaletę, że tłumacz po wysłuchaniu mówcy może lepiej zaprezentować słuchaczom treść, oferując im poprawną interpretację wywodu. Tłumaczenie konsekutywne zazwyczaj jest krótsze od pierwotnej wypowiedzi, gdyż przekład powstaje przez skupienie się na najważniejszych informacjach, które są niezbędne do zrozumienia wypowiedzi. Mimo to tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas spotkania, ponieważ tłumacz musi powtórzyć to, co wcześniej powiedział mówca. Kiedy warto wykorzystać tłumaczenie konsekutywne? Tłumaczenia konsekutywne bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacjach, gdy przekład jest dokonywany tylko na jeden język, uczestnicy powinni słyszeć wypowiedź mówcy (czyli ważne jest to, żeby tłumaczenie nie nakładało się na prelekcję), a czas spotkania nie narzuca sztywnych i bardzo wąskich ram czasowych. W biznesie mogą to być zatem m.in. spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje, konferencje, wywiady medialne czy oficjalne przemówienia. Natomiast na gruncie osobistym są to zazwyczaj formalne wydarzenia takie jak ceremonia ślubna czy odczytywanie aktu notarialnego. W kontekście powyższych przykładów bardzo ważne jest to, że tłumaczenie konsekutywne może mieć charakter tłumaczenia przysięgłego – wtedy przekład kończy się złożeniem przez tłumacza podpisu na urzędowych dokumentach. Jakie kompetencje musi mieć tłumacz konsekutywny? Tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne. Wymagają od tłumacza nie tylko posiadania znajomości języka obcego i przygotowania merytorycznego, ale także idealnej dykcji, dobrej pamięci, odporności na stres i umiejętności koncentracji. Ważną kompetencją w tym wypadku jest także tworzenie notatek za pomocą odpowiednich skrótów czy słów kluczowych. Profesjonalny tłumacz konsekutywny to gwarancja wysokiej jakości przekładu, a od tego zależy profesjonalny wizerunek organizatora spotkania. Warto więc zaprosić do współpracy biuro tłumaczeń, które ma bogate doświadczenie w danej branży, tematyce i rodzaju przekładu. Organizujesz spotkanie i potrzebujesz tłumaczenia ustnego – konsekutywnego, symultanicznego, a może przysięgłego? Skontaktuj się z nami! Czym są tlumaczenia konsekutywne

Author: Marysia Jasek

Date: