Tłumaczenia z zakresu handlu i marketingu na kilka języków europejskich

Lokalna firma, mająca swoją główną siedzibę w Rosji i prowadząca dotychczas działalność wyłącznie w krajach rosyjskojęzycznych i w Polsce, zdecydowała się podjąć pierwsze kroki w celu wejścia na rynki Europy Zachodniej.

W związku z zadowoleniem z wysokiej jakości wcześniejszych projektów tłumaczeń specjalistycznych realizowanych przez tłumaczy Itamar dla tego podmiotu, firma zgłosiła się do naszego biura tłumaczeń z zapytaniem o możliwość przygotowania przekładów również na inne języki europejskie.

I tak nasi tłumacze języka rosyjskiego, polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego zostali zaangażowani do przetłumaczenia m.in. materiałów marketingowych, katalogów produktowych, broszur informacyjnych i zapytań ofertowych. A gdy nasz klient nawiązał już pierwsze kontakty biznesowe, przystąpiliśmy do wykonywania tłumaczeń przysięgłych umów i dodatkowej dokumentacji. Pierwszy projekt doprowadził do nawiązania stałej współpracy przy obecnie podejmowanych działaniach klienta na arenie międzynarodowej.