Tłumaczenie techniczne z języka włoskiego na język polski i słowacki

Nasz klient, producent maszyn rolniczych, podjął decyzję o wprowadzeniu na rynek nowego produktu. Nowy sprzęt wymagał nie tylko nowych komponentów czy nowego procesu produkcyjnego, ale również pełnej dokumentacji technicznej – zarówno w języku włoskim, jak i w języku polskim oraz słowackim.

Itamar podjął się wykonania tego tłumaczenia specjalistycznego, wiedząc, że dzięki naszemu zespołowi tłumaczy języka włoskiego, polskiego i słowackiego, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość tego rozległego przekładu oraz dotrzymać napiętego harmonogramu prac. W czasie projektu współpracowali ze sobą tłumacze, będący również inżynierami, oraz konsultant merytoryczny specjalizujący się w tej tematyce.  W efekcie, nasz klient został wyposażony w materiały, które nie tylko były zrozumiałe, bezbłędne i jednoznaczne, ale również były spójne z terminologią korporacyjną oraz z wewnętrznymi dokumentami stosowanymi w firmie.