Tłumaczenie przysięgłe na język rosyjski w branży energetycznej

Chcąc rozpocząć działalność na nowym rynku, firma z branży energetycznej skierowała swe kroki do Itamar w celu uzyskania kompleksowej obsługi w zakresie tłumaczenia przysięgłego z języka polskiego na język rosyjski.

Pierwsza faza prac objęła przekład obszernego pakietu dokumentów niezbędnych do podjęcia negocjacji na rynku rosyjskim, takich jak opisy firmy, listy intencyjne, opisy oferty, pełna dokumentacja techniczna. Na tym etapie nasi tłumacze języka rosyjskiego wspierali klienta również przekładami ad hoc – w momentach, gdy pojawiała się konieczność przekładu kolejnych dokumentów handlowych czy specyfikacji technicznych. W drugiej części natomiast, projekt objął tłumaczenie uwierzytelnione kompletu umów handlowych z nowymi podmiotami działającymi na terenie Rosji.

Mając na uwadze wysoką jakość i terminowość obsługi, jaką udowodniliśmy w czasie prac, ta firma od czasu pierwszego projektu regularnie korzysta z tłumaczeń oferowanych przez Itamar. Bardzo ucieszyła nas informacja uzyskana od klienta, że działalność na rynku rosyjskim nie jest tak trudna przy naszej pomocy.