Tłumaczenie dokumentacji technicznej z języka angielskiego na język polski

Nasi tłumacze języka angielskiego podjęli się realizacji wymagającego projektu – przekładu dokumentacji technicznej dot. linii produkcyjnej, na której wytwarzane są produkty spożywcze. Trudność polegała na połączeniu specjalistycznego przekładu z bardzo krótkim czasem realizacji.

By zachować najwyższy poziom jakości przy mocno ograniczonym czasie, do pracy nad tym projektem został zaangażowany zespół składający się z kilku najlepszych tłumaczy języka angielskiego. Pracowali oni zespołowo, wspomagając się profesjonalnymi narzędziami CAT, którymi dysponuje biuro Itamar. W efekcie dokumentacja została przygotowana na czas, a klient powrócił niebawem z kolejnym zleceniem, doceniając w ten sposób otrzymany przy pierwszym zleceniu przekład.